Kind en familie

U kunt als u in Duitsland werkt recht hebben op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. Dit is niet alleen afhankelijk van uw situatie maar ook van die van de andere ouder. Het is van belang u goed te laten informeren welke rechten u hebt.

Zwangerschapsverlof

In Duitsland begint het zwangerschapsverlof zes weken voor de verwachte bevallingsdatum in en duurt tot acht weken na de geboorte. In totaliteit 14 weken. In deze periode betaalt uw Duitse Krankenkasse € 13,- per kalenderdag en de werkgever vult dit aan tot het gemiddelde nettoloon (Mutterschutzlohn).

Ouderschapsverlof en Elterngeld

Indien u in Duitsland werkt, heeft u aanspraak op Duits ouderschapsverlof (Elternzeit). Dit is een onbetaalde vrijstelling van uw werk, en dit is mogelijk tot het einde van het derde levensjaar van uw kind. In deze tijd blijft u sociaal verzekerd in Duitsland omdat uw arbeidscontract doorloopt. 

Vanaf de dag van de geboorte kunt u voor minimaal twee maanden en maximaal veertien maanden betaald ouderschapsverlof (Basiselterngeld) opnemen als u niet of niet meer dan 32 uren per week bij uw werkgever werkt. Deze periode kan over de ouders verdeeld worden, ook wanneer de andere ouder niet in Duitsland werkt en verzekerd is. Bij de verdeling moet men erop letten dat 1 ouder maximaal 12 maanden Elterngeld kan opnemen. Er zijn ook mogelijkheden om ElterngeldPlus en Partnerbonusmaanden aan te vragen wanneer u aan de voorwaarden voldoet. 

Voor de in België werkzame partner moet men uiteraard in onderlinge overeenstemming met de Belgische werkgever een regeling over de vermindering van arbeidsuren kunnen treffen (tijdskrediet en/of ouderschapsverlof). De Belgische uitkeringen worden in bepaalde situaties verrekend met het Duitse Elterngeld. Meer informatie over het Duitse ouderschapsverlof  vindt u hier.

Geboorte- of adoptiepremie

In België heeft u recht op de geboortepremie oftewel het kraamgeld. Dit geldt ook als u niet in België werkt. Indien u uw kind adopteert heeft u recht op de adoptiepremie. 

Deze premie betalen de Gewesten sinds 2019 zelfstandig uit.

  • In de Duitstalige gemeenschap vraagt u dit aan bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. De geboortepremie krijgt hier ieder kind, dat zijn woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap heeft. Deze bedraagt in 2023 € 1.320,88 eenmalig per kind. Meer hierover leest u hier.
  • De geboortepremie vraagt u in Vlaanderen aan bij Fons. In Vlaanderen bedraagt de premie eenmalig € 1.190,64.
  • In Wallonië is dit € 1.288,87. De geboortepremie vraagt u in Wallonië aan bij Famiwal. 
  • In Brussel bedraagt de premie eenmalig € 1.288,87. De geboortepremie vraagt u in Brussel aan bij Famiris. 

Kinderbijslag

U hebt recht op kindergeld uit Duitsland. Als de andere ouder in België werkt of andere uitkeringen krijgt, dan krijgt u het kindergeld in eerste instantie met voorrang uit België. Als het Duitse kindergeld hoger is dan het Belgische krijgt u het verschil vanuit Duitsland uitbetaald.

De hoogte kan per Gewest in hoogte verschillen en kunnen onder de betreffende links gevonden worden:

Voor gezinnen die in België wonen is de Familienkasse in Saarland bevoegd:
Postadres : Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland, 55149 Mainz

Het Duitse kindergeld bedraagt sinds 01/2023 € 250 per kind per maand. 

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de Familienkasse of uw dichtstbijzijnde GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt