Werkloosheid

In dit filmpje krijgt u uitleg hoe de regels zijn als u werkloos wordt en in Nederland woont en in Duitsland werkt.

Als u grensganger bent (u werkt in een ander land en keert minimaal 1 x per week terug naar Nederland) dan vraagt u in principe een werkloosheidsuitkering aan in Nederland. Of u in Nederland of in Duitsland een werkloosheidsuitkering moet aanvragen is afhankelijk van of u volledig werkloos of gedeeltelijk werkloos wordt.

Volledige werkloosheid

Als u volledig werkloos wordt, vraagt u in Nederland bij UWV een werkloosheidsuitkering aan. Hiervoor hebt u van de Duitse Agentur für Arbeit (Arbeitsagentur) het formulier PDU1 nodig. Dit aanvraagformulier stuurt u naar de Arbeitsagentur waar u hebt gewerkt in Duitsland. Op de startpagina van de Agentur für Arbeit kunt u de plaats aangeven waar u hebt gewerkt en krijgt u het adres.

Uw werkgever heeft bij ontslag een zogenaamde Arbeitgeberbescheinigung afgegeven aan de Agentur für Arbeit. Het is verstandig om een kopie van deze verklaring aan uw werkgever te vragen. U kunt dan eventueel van het UWV op voorschotbasis een WW-uitkering ontvangen als het afgeven van de officiële PDU1 wat langer duurt.

U moet een week voordat u werkloos wordt de WW-uitkering bij het UWV aanvragen.

Als u werkloos bent en een werkloosheidsuitkering van het UWV ontvangt, hebt u de mogelijkheid om met behoud van uw uitkering naar Duitsland te emigreren om daar naar werk te zoeken. Hiervoor hebt u het formulier PDU2 van het UWV nodig.

Gedeeltelijk werkloos

Als u gedeeltelijk blijft werken in Duitsland, of uw arbeidscontract wordt tijdelijk opgeschort door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang, dan moet u in Duitsland bij de Agentur für Arbeit uw uitkering aanvragen. U valt onder de Agentur für Arbeit in de regio van uw werkgever. Voor adressen kunt u kijken op de website van de Agentur für Arbeit. Het algemene telefoonnummer van de Agentur für Arbeit is 0049 911 1203 1010.

Uw werkgever heeft bij (gedeeltelijk) ontslag een zogenaamde Arbeitgeberbescheinigung afgegeven aan de Agentur für Arbeit. Het is verstandig om een kopie van deze verklaring aan uw werkgever te vragen.

Om uw Nederlandse arbeidsverleden aan te tonen voor het recht op een Duitse werkloosheidsuitkering, hebt u een PDU1 van het UWV nodig.

 • U kunt het formulier digitaal bij UWV aanvragen
 • Telefonisch onder telefoonnummer 0031-888 982 001
 • Schriftelijk:
  UWV
  afdeling Verdragen
  Postbus 86
  7550 AB Hengelo

Faillissement

Bij een faillissement van de werkgever in Duitsland hebt u in eerste instantie recht op niet uitbetaald loon, het zogenaamde Insolvenzgeld. Deze uitkering kunt u aanvragen bij de Arbeitsagentur waar uw werkgever onder valt.

Als het arbeidscontract wordt beëindigd met een opzegtermijn, dan kunt u bij de Duitse Arbeitsagentur voor de periode tot het arbeidscontract beëindigd is een werkloosheidsuitkering aanvragen. Daarnaast kunt u bij de Insolvenzverwalter een claim leggen op het loon gedurende deze opzegtermijn. Dit moet dan uit de failliete boedel worden betaald. De kans is derhalve aanwezig dat u over de opzegtermijn geen loondoorbetaling kunt krijgen.

Na deze opzegtermijn vraagt u in Nederland bij UWV een WW-uitkering aan. Geldt er geen opzegtermijn, dan bent direct volledig werkloos en moet u direct bij UWV een WW-uitkering aanvragen.

Werkt u na het faillessement door, dan betaalt de Insolvenzverwalter u het loon.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt