Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in België en wordt voor maximaal 24 maanden door uw werkgever in België tewerkgesteld in Nederland. 

Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd blijft in uw eigen land en dat uw werkgever de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) vereist die uw werkgever aanvraagt. De werkgever dient deze aan te vragen via de onlinedienst Werken in het buitenland – Werkgevers.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan vast en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u bent uitgezonden.

Voorwaarden detachering werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering minimaal een maand in uw woonland sociaal verzekerd te zijn;
 • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
 • Uw loon wordt door deze werkgever doorbetaald;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 24 maanden;
 • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega;
 • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten in uw woonland uit.

Voorwaarden detachering zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering minimaal 2 maanden in België  sociaal verzekerd;
 • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, of u bent staatloze of vluchteling;
 • Uw detachering duurt maximaal 24 maanden;
 • U oefent substantiële activiteiten in België uit.

Aanvraag A1

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan dient de werkgever voor aanvang van de detachering, of u zelf als zelfstandige, een detacheringsverklaring A1 aan te vragen.

De werkgever dient deze elektronisch aan te vragen via de onlinedienst Werken in het buitenland – Werkgevers.  

De zelfstandige vraagt deze ook elektronisch aan via de RSVZ.

Loonbelasting bij detachering

Wordt u vanuit België door uw Belgische werkgever gedetacheerd naar Nederland, dan blijft u in principe in België belastingplichtig. 

Belastingverdrag België Nederland 

Wordt u uitgezonden naar Nederland voor  werkzaamheden en duren deze niet langer dan 183 dagen in een 12-maandstermijn en u voert deze werkzaamheden niet uit voor een vestiging van dezelfde werkgever in Nederland, dan blijft u in België belastingplichtig.

Duren uw werkzaamheden echter langer dan 183 dagen binnen de 12maandstermijn dan bent u vanaf dag 1 van de buitenlandse tewerkstelling in Nederland belastingplichting. 

Uw werkgever moet zich dan aanmelden bij de Nederlandse belastingdienst als werkgever. 

Uitzending binnen concern

Als u uitgezonden wordt om werkzaamheden uit te voeren namens of ten laste van een vestiging van uw werkgever in Nederland, dan geldt de 183-regeling niet en bent u vanaf de eerste dag belastingplichtig in Nederland. Uw werkgever kan dan met de Nederlandse vestiging hierover afspraken maken dat deze vestiging in Nederland de loonbelasting afdraagt.

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

Het Bureau voor Belgische Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u of uw werknemer valt als u of uw werknemer in Nederland werkt.

Aanmelding detachering in Nederland

Sinds 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen zich aanmelden als ze tijdelijk een dienst verrichten in Nederland, terwijl hun zetel in het buitenland is.

Bent u een in België gevestigde werkgever die

 • met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst of opdracht uit te voeren;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers tijdelijk detacheert naar een vestiging van hetzelfde bedrijf of concern in Nederland; of
 • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

Dan moet u dit personeel aanmelden via postedworkers.eu.

De dienstontvanger, ook wel uw opdrachtgever, is degene voor wie u aan het werk gaat en met wie u een contract heeft, moet uw aanmelding controleren. 

Zelfstandigen

Bent u zelfstandige en werkzaam in een van de volgende sectoren? Dan bent u áltijd verplicht zich te melden:

 • bouw;
 • schoonmaak;
 • voedingsindustrie;
 • metaal;
 • zorg;
 • glazenwasserij;
 • land- en tuinbouw.

Een volledig overzicht van de sectoren waarvoor u een melding moet doen, vindt u hier. Werkt u in geen van deze sectoren, dan hoeft u uw werkzaamheden in Nederland niet te melden.

Workation

Als een werknemer om privéredenen gedetacheerd wil worden naar een andere EU-staat, bijvoorbeeld omdat hij zijn vakantie wil verlengen (zogenaamde “workation”), dan kan dat ook als aan de andere voorwaarden voor een detachering is voldaan. Het is belangrijk dat de werkgever instemt met het tijdelijke werk in het buitenland.

Belangrijk is ook dat als het werk in het buitenland niet tijdelijk, maar regelmatig is, er geen sprake meer is van detachering, maar van werk in meerdere landen.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt