Pensioen

Uit welk land ontvangt u uw pensioen?

Wanneer u in België werkt, ontvangt u ook een Belgisch ouderdomspensioen. (rustpensioen/pension de veillesse).

De aanspraak op pensioen is afhankelijk van het aantal jaren, waarin u een Belgisch pensioen heeft opgebouwd, en van de hoogte van uw loon. Voor ieder jaar dat u in België gewerkt heeft krijgt u vanaf de wettelijke pensioneringsleeftijd een Belgisch pensioen. Daarbij wordt de leeftijdsgrens voor de pensionering vanaf 2025 van 65 op 66 jaar verhoogd en vanaf 2030 op 67 jaar. Het volledige ouderdomspensioen wordt na een tijd, waarin u aanspraak op pensioen opbouwt, van 45 jaar bereikt.

Wanneer u in België werkt, verliest u daardoor niet de in Duitsland al verworven pensioenaanspraken. Wanneer u later met pensioen gaat, ontvangt u over de duur van uw in Duitsland gewerkte tijd een Duits pensioen.

Meer informatie over het Belgische pensioen vindt u op de website van de  Federale Pensioendienst

Aanvullend pensioen

Mogelijk bouwt u via uw Belgische werkgever d.m.v. een groepsverzekering een aanvullend pensioen op.

Dit pensioen van de tweede zuil, wordt volgens de voorwaarden van de desbetreffende pensioenverzekering opgebouwd en bij het bereiken van de wettelijke pensioneringsleeftijd door de pensioenverzekering uitbetaald.

Belasting

Wanneer u in België een wettelijk pensioen betrekt, dan blijft dit volgens de overeenkomst over dubbele belasting tussen België en Duitsland aan belasting onderworpen. U moet dus ook verder een belastingaangifte voor iemand van buiten het gebied doen.

Waar bent u als gepensioneerde tegen ziekte verzekerd?

Heeft u alleen maar in België gewerkt, dan ontvangt u uitsluitend een Belgisch pensioen en ben u daar ook tegen ziektekosten verzekerd. U kunt in uw Duitse ziektekostenverzekering premievrij verzekerd blijven en zo op de diensten in beide landen aanspraak maken.

Wanneer u vanuit beide landen pensioen krijgt, dan bent u in het land waarin u woont verzekerd. De premie daar wordt op basis van uw wereldinkomen berekend dus ook over uw Belgische pensioen.

Hoe en waar vraagt u uw pensioen aan?

Uw wettelijke pensioen vraagt u persoonlijk aan. Waar u dit moet doen, hangt daarvan af, waar u ten tijde van de pensionering woont. De aanvraag loopt altijd via het land, waarin u woont.

De aanvraag voor de uitbetaling van uw groepsverzekering richt u aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt