Erkenning diploma’s

U wilt in België studeren, hier werken of u hier vestigen als zelfstandige? U moet om de een of andere reden uw kwalificaties laten erkennen? Raadpleeg de rubriek gelijkwaardigheid van diploma’s.

Het portaal Belgium.be (NL/FR) van de federale overheid geeft een duidelijk beeld van de instanties per gewest die u dient te contacteren voor o.a. vragen met betrekking tot diploma erkenning en waardering.

Hieronder vindt u de betreffende instanties per gewest:

Vlaamse Gemeenschap Vlaams ministerie van Werk, Onderwijs en Vorming (NL) of NARIC-Vlaanderen (NL)
Franse Gemeenschap Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service Equivalences (FE/EN)
Duitstalige Gemeenschap OstbelgienBildung

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt