Solliciteren en kwalificaties

Ik zoek werk in Nederland

Een informele sfeer, platte hiërarchieën en een pragmatische houding – goede redenen voor veel Duitsers om een baan te zoeken in een buurland. Temeer omdat de economische situatie in Nederland goed is en het aantal vacatures groot.

Voordat u op een baan in Nederland solliciteert, is het echter verstandig om u te verdiepen in een paar praktische zaken. Zo moet u niet alleen beoordelen of en waar er geschikte banen zijn, maar ook of u snel kunt wennen aan het werken in een andere cultuur.

Waar moet ik op letten

Als burger van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland hebt u het gemakkelijk: u hebt geen verblijfs- of werkvergunning nodig. Dus je kunt op zoek gaan naar een baan in Nederland.

Heeft u de nationaliteit van een ander land? Dan heeft u een geldige verblijfsvergunning nodig, waaruit blijkt dat je in Nederland mag werken.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet u uw Nederlandse werkgever vragen een werkvergunning voor u aan te vragen. Een werkvergunning is een voorwaarde om in Nederland te mogen werken.

De wetgeving op dit gebied is complex. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het UWV of de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Wat zijn de voordelen van werken in een buurland?

Heeft u de juiste kwalificaties, een open geest, spreekt u Nederlands of bent u bereid de taal te leren? Door een baan in Nederland te zoeken, verbreedt u uw zoekgebied en daarmee uw kansen om een baan te vinden. Bovendien vergroot u uw toekomstperspectieven, aangezien veel bedrijven waarde hechten aan ervaring in het buitenland. En tenslotte kan kennismaking met nieuwe taken en verschillende perspectieven persoonlijk verrijkend zijn.

Wat moet ik meebrengen?

Naast een open geest en de bereidheid om nieuwe dingen te omarmen, zijn er nog andere factoren die je kansen op een baan in Nederland vergroten. Deze omvatten niet alleen uw professionele bekwaamheid en kwalificaties, maar ook uw sociale vaardigheden.

Vakbekwaamheid en kwalificaties

Ook in Nederland is de vraag naar opgeleid personeel groot, vooral in technische beroepen, ICT en gezondheidszorg. Houd er echter rekening mee dat de in Nederland vereiste kwalificaties kunnen verschillen van die in Duitsland.

Voordat je op zoek gaat naar een baan is het daarom belangrijk om jezelf een aantal vragen te stellen:

 • Zijn mijn professionele vaardigheden en ervaring interessant voor Nederlandse werkgevers?
 • Is het beroep dat ik wil uitoefenen gereglementeerd? Denk bijvoorbeeld aan banen in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • Worden mijn diploma’s in Nederland erkend?
 • Heb ik aanvullende kwalificaties of gespecialiseerde kennis die van bijzonder belang kunnen zijn voor Nederlandse bedrijven?
 • Wat zou mijn toegevoegde waarde zijn als Duitser in een Nederlands bedrijf?
 • Ben ik bereid aanvullende kwalificaties te verwerven?
 • Hoe staat het met mijn Nederlandse taalvaardigheid?

Sociale vaardigheden

Bij werken in het buitenland spelen niet alleen beroepsvaardigheden een rol. Uw zogenaamde “zachte vaardigheden” zijn ook van belang. Vooral in Nederland hechten werkgevers veel belang aan sociale vaardigheden en het vermogen om in teamverband te kunnen werken.

Daarom is het goed om de volgende vragen te behandelen voordat je op zoek gaat naar een baan:

 • Ben ik voorbereid op de zogenaamde “cultuurschok”? Denk aan culturele verschillen zoals een andere managementstijl of andere omgangsvormen.
 • Heb ik ooit in een ander land gewoond of gewerkt? Zo ja, hoe is het me vergaan? Heb ik eerder ervaring opgedaan met een andere werkomgeving?
 • Heb ik al contacten in Nederland die mij eventueel kunnen ondersteunen?
 • Hoe is de acceptatie binnen mijn gezin? Denk bijvoorbeeld aan langere reistijden of een eventuele verhuizing naar Nederland.

Hoe beter u zich voorbereidt, hoe soepeler de overgang naar een baan in Nederland zal gaan en succesvol zal zijn.

Diplomawaardering

Heeft u uw opleiding in Duitsland voltooid? Dan is het belangrijk om de kwalificatie van uw opleiding te laten bepalen. Zo kunnen u en uw toekomstige Nederlandse werkgever beter beoordelen met welke Nederlandse opleiding uw opleiding vergelijkbaar is.

Als u wilt werken in een door de overheid gereglementeerd beroep, zoals leraar of verpleegkundige, moet uw Duitse diploma officieel worden erkend in Nederland.

Er zijn in Nederland drie organisaties die onderwijskwalificaties en diploma’s beoordelen en erkennen:

 • International DiplomaWaardering (International Assessment of Educational Qualifications and Diplomas)
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB voor beroepsopleidingen
 • Nuffic (Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs) voor tertiair onderwijs

Certificaatsupplement

Op de Europass-website vindt u verklaringen van certificaten van Duitse beroepsopleidingen, ook in het Engels. Met deze toelichting kunt u Nederlandse werkgevers informeren over de inhoud en kwalificaties van uw opleiding.

De Europass-website biedt een soortgelijke dienst voor kwalificaties uit het hoger onderwijs.

Erkenning van diploma’s voor gereglementeerde beroepen

Iemand mag een gereglementeerd beroep alleen uitoefenen als hij daarvoor in Nederland een diploma heeft behaald. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn leraar, verpleger, advocaat of tolk. Hoe u erkenning van uw buitenlandse diploma aanvraagt, hangt af van het beroep. Nuffic geeft een overzicht van de gereglementeerde beroepen.

Diploma-erkenning aanvragen

Waar u uw buitenlandse diploma kunt laten erkennen hangt af van wat u in Nederland gaat doen:

 • U gaat hoger onderwijs volgen

De Nederlandse hogeschool of universiteit kan uw diploma’s beoordelen of een diplomabeoordeling voor u aanvragen bij het Nuffic.

 • U doet een (beroeps)opleiding aan een ROC

Het ROC vraagt voor u een diplomawaardering aan bij het Nationaal Referentiepunt (NRP) van de SBB.

 • U bent op zoek naar een baan

Ontvangt u een uitkering van het UWV? Zo ja, dan vraagt het UWV diplomawaardering aan bij de SBB. Dit kan alleen als u een ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- of WAJONG-uitkering heeft. Krijg u geen uitkering? Dan kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW).

 • U weet nog niet wat uwilt gaan doen

U kunt contact opnemen met het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW).

 

Een Nederlandse titel aanvragen

Bij DUO kun je op basis van je buitenlandse diploma een Nederlandse titel aanvragen. Dit is mogelijk voor deze titels:

 • Ingenieur (Ing.);
 • Bachelor (bc.);
 • Ingenieur (ir.);
 • Meester;
 • Doctoraat (drs.);
 • dokter (dr.).

Nederlands leren

Veel Nederlanders spreken Engels, sommigen – vooral in de grensstreek – spreken Duits. Als u in Nederland wilt werken, is het echter belangrijk dat u ten minste een basiskennis van het Nederlands hebt. Voor sommige banen is dit voldoende om contact te leggen met collega’s en instructies van je leidinggevende te begrijpen.

Voor andere beroepen spelen taalvaardigheden een belangrijkere rol, bijvoorbeeld als je klantencontacten moet onderhouden of je schriftelijk moet uitdrukken. De eisen m.b.t. Nederlandse taalvaardigheid zijn dan navenant hoger. Voor hooggekwalificeerde specialisten in internationale bedrijven kan Engels voldoende zijn.

Ook in je privéleven is kennis van het Nederlands handig, bijvoorbeeld als je wordt uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een collega of tijdens je lunchpauze een broodje wilt bestellen bij de bakker.

Doe de test

Als u al Nederlands spreekt, kunt u uw niveau controleren op de Internetseite von Dialang. De test omvat schrijven, grammatica, woordenschat, luisteren en lezen.

Taalcursussen

Als u Nederlands wilt leren of uw bestaande Nederlandse kennis wilt opfrissen, zijn er verschillende mogelijkheden:

Vooral in het Duits-Nederlandse grensgebied zijn er veel centra voor volwassenenonderwijs die cursussen Nederlands aanbieden.

In veel Nederlandse gemeenten worden ook cursussen Nederlands aangeboden.

Informeer in beide gevallen naar de mogelijkheden ter plaatse.

Verdere mogelijkheden worden geboden door talenscholen in Nederland, zoals:

U kunt ook een professionele taaltrainer Nederlands zoeken, Nederlands leren op een taalschool in Duitsland of een zelfstudiecursus met audio-cd’s volgen.

Nederlandse cursussen kunnen onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van de casemanager worden gesubsidieerd door het arbeidsbureau of het arbeidsbureau.

Welke methode u ook kiest, u zult merken dat een paar woorden Nederlands vele deuren zullen openen!

Solliciteren in Nederland

Heb je een vacature of een interessant bedrijf gevonden en wil je solliciteren? Dan is het handig om te weten waar je in Nederland op moet letten. De sollicitatieprocedure in Nederland is namelijk op onderdelen anders dan in Duitsland.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure in Nederland is minder formeel dan in Duitsland. Het gebruikelijk om per e-mail te solliciteren. De begeleidende brief wordt in de e-mail verpakt en het CV wordt als bijlage meegestuurd.

Als er veel sollicitaties binnenkomen, zullen veel recruiters bellen voor een oriënterend gesprek. Dit bespaart tijd en soms een lange reis. Als het gesprek positief is, volgt meestal een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Anders dan in Duitsland hebben zij-instromers ook in Nederland een kans. In dergelijke gevallen is het belangrijk om in de sollicitatie de nadruk te leggen op beroepservaring, persoonlijkheid en motivatie.

Taal

In principe geldt: solliciteer in de taal van de vacature. Als u geen of onvoldoende Nederlands spreekt, kunt u ook in het Engels solliciteren. Natuurlijk moet u vermelden dat u zo snel mogelijk Nederlands wilt leren. 

Schrijft u uw brief in het Nederlands? Dan laat je het best controleren door een Nederlandse moedertaalspreker, zodat je sollicitatiedocumenten foutloos zijn.

Sollicitatiedocumenten

In Nederland is het meestal voldoende om een sollicitatiebrief en een CV te sturen. Tegenwoordig kun je ze meestal via een online portaal of per e-mail versturen. Stuur alleen kopieën van certificaten of andere documenten als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd.

Begeleidende brief

De begeleidende brief mag niet langer zijn dan één pagina. Ga in uw brief kort en bondig in op de volgende punten:

 • waar je de baan hebt gevonden
 • waarom u in Nederland solliciteert
 • wat uw motivatie is voor de baan
 • waarom u de juiste persoon bent voor de baan.

In een Nederlandse sollicitatiebrief ligt de nadruk niet alleen op je professionele vaardigheden, maar ook op jou als persoon. In de Nederlandse visie zijn werkervaring en vaardigheden niet noodzakelijk gebonden aan specifieke bedrijfstakken, maar kunnen zij ook in verschillende bedrijfstakken worden toegepast.

Curriculum vitae

U kunt uw CV ook kort houden – twee pagina’s zijn genoeg. Vermeld daarin, naast uw persoonsgegevens, het volgende:

 • Opleiding na de middelbare school
 • Werkervaring inclusief vaardigheden en betrokkenheid bij projecten
 • Nevenberoepen en vrijwilligerswerk (indien relevant voor de functie)
 • Vaardigheden en competenties
 • Referenties

Het vermelden van interesses en hobby’s is niet verplicht, maar geeft een completer beeld van u als persoon. Een foto is ook niet verplicht, maar wordt de laatste jaren in Nederland steeds gebruikelijker, waarschijnlijk onder invloed van de sociale media.

Sollicitatiegesprek

Voorbereiding

Zoek vooraf informatie over het bedrijf, bijvoorbeeld via hun website. Schrijf de vragen op die u wilt stellen over de baan en het bedrijf. Dit getuigt van een goede voorbereiding en belangstelling. Zorg ervoor dat u een aantal veelgestelde vragen kunt beantwoorden:

 • Vertel iets over jezelf.
 • Waarom wil je voor ons werken?
 • Waarom ben jij de ideale persoon voor deze baan?
 • Hoe functioneer je in een team?
 • Wat zijn uw sterke of zwakke punten?
 • Waarom wil je van baan veranderen?

Neem kopieën van uw diploma’s, referenties en andere relevante documenten mee, zodat u ze op verzoek kunt laten zien.

Tip

Buitenlandse namen zijn vaak moeilijk te verstaan, vooral als je ze voor het eerst hoort. Uw gesprekspartner bij zijn of haar naam aanspreken draagt echter bij tot een aangename gesprekssfeer. Informeer daarom vooraf – bij voorkeur bij de bevestiging van de afspraak – wie er aan het gesprek zal deelnemen. Zo kun je iedereen bij naam aanspreken.

Tijdens het interview

De sfeer bij een sollicitatiegesprek is over het algemeen meer ontspannen in Nederland. Ook wordt interactie in Nederland belangrijker gevonden dan in Duitsland. Het gesprek wordt meestal bijgewoond door de toekomstige manager (in kleinere bedrijven vaak de directeur), de HR-manager en vaak ook een toekomstige collega.

Een deel van het gesprek, vooral in het begin, is vaak een praatje. Dit is een ontspannen manier om elkaar wat beter te leren kennen en tevens om het ijs te breken.  Na de kennismakingsronde zullen ze vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld van u te krijgen. Ze willen ook weten of je als persoon in het team past – dat wordt in Nederland net zo gewaardeerd als professionele kwaliteiten. Stel tussendoor zelf op het juiste moment vragen. Dit laat zien dat je geïnteresseerd bent en draagt bij aan een interactief gesprek.

De sollicitatieprocedure duurt meestal twee gespreksrondes. In een tweede gesprek – eventueel met andere gesprekspartners – wordt dieper op de vacature ingegaan. U kunt ook worden uitgenodigd voor een assessment of kann worden gevraagd om een presentatie te geven. Meestal neemt de werkgever achteraf de beslissing.

Ben je op zoek naar een baan? Kijk dan ook naar Nederland. De GrensInfoPunten helpen u graag met partners uit ons netwerk.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt