Zorgverzekering

Als u werkt in Nederland, dan bent u verplicht zich tegen ziektekosten in Nederland te verzekeren. Voor een ziektekostenverzekering (zorgverzekering) moet u zich zelf aanmelden bij een zorgverzekeraar en in elk geval een basisverzekering afsluiten. Naast de nominale premie die u betaalt, draagt de werkgever de werkgeverspremies af aan uw zorgverzekeraar.

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u zelf maandelijks een vaste premie aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is ervan afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en het eigen risico dat u kiest. De gemiddelde jaarpremie die mensen aan hun zorgverzekeraar moeten betalen voor de basisverzekering in 2024 is € 1.752. Dit is gemiddeld € 146 per maand. Het eigen risico bedraagt minstens € 385,- en maximaal € 885,- per kalenderjaar. Behandelingen en medicatie, met uitzondering van de huisarts, betaalt u van het eigen risico. Wanneer het eigen risico verbruikt is, worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico is alleen van toepassing op behandelingen in Nederland.

Van de zorgverzekeraar kunt u het formulier S1 krijgen. Hiermee kunt u zich aanmelden bij uw Belgisch ziekenfonds. Als u dit gedaan heeft, kunt u gebruikmaken van de zorg in België via uw mutualiteit. In Nederland maakt u via uw zorgverzekeraar gebruik van de zorg onder Nederlandse voorwaarden.

Gezinsverzekering

De mutualiteit toetst of uw partner en uw kinderen bij u meeverzekerd kunnen worden.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de Nederlandse overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Er zijn wel een aantal voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen is niet te hoog
  In 2024 mag uw inkomen als alleenstaande niet hoger zijn dan € 37.496 per jaar. Hebt u een partner, dan mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 47.368 per jaar. 
 • Uw vermogen mag niet te hoog zijn
  U kunt in 2024 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2024 niet hoger is dan €140.213. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2024 van u samen maximaal € 177.301 zijn. In 2023 was dat € 127.582 zonder partner en € 161.329 met partner. 

Hoeveel zorgtoeslag kunt u krijgen?

De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de zorgtoeslag. U kunt op www.toeslagen.nl een proefberekening maken.

Voorbeeld: Als uw brutojaarloon in Nederland € 26.000,- is en hebt geen partner, dan bedraagt in 2023 uw zorgtoeslag € 123,- per maand. Is uw brutojaarloon € 36.000,-, dan bedraagt uw zorgtoeslag € 19,- per maand.

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan? 

Als u een DigiD hebt, kunt u via www.toeslagen.nl zorgtoeslag aanvragen. Hebt u geen DigiD, dan kunt u de aanvraagformulieren opvragen bij de Belastingdienst Heerlen, afdeling Buitenland, telefoonnummer +31 55 538 53 85. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De formulieren worden verstuurd naar het adres dat bij de Belastingdienst bekend is.

Langdurige zorg

Als u in België woont en in Nederland bij een zorgverzekeraar verzekerd bent, of u bent meeverzekerd met uw partner die in Nederland werkt via het formulier S1 (E106) bij een Belgische mutualiteit, dan kunt u behalve van de Zorgverzekeringswet ook gebruikmaken van de Wlz (Wet langdurige zorg) in Nederland en België. Deze wet dekt de bijzondere ziektekosten, onder andere:

 • verpleging in een ziekenhuis of sanatorium als het verblijf langer dan een jaar duurt
 • verpleging in een bejaardentehuis
 • verpleging in een verpleeghuis
 • verpleging in een inrichting voor zintuiglijk gehandicapten

Om voor een vergoeding van deze zorg uit de Wlz in Nederland in aanmerking te kunnen komen dient u zelf een aanvraag hiervoor in te dienen.

Deze aanvraag omvat een indicatie-aanvraag die onderbouwd moet worden door o.a. medische specialisten. 

Meer informatie, alle nodige formulieren en uitleg hierover vindt u op de website van CIZ: www.ciz.nl

Na de indicatie

Voor verdragsverzekerden die in België wonen en aanspraak willen maken op langdurige zorg in Nederland of België kunnen voor meer informatie terecht bij Zilveren Kruis. Zij kunnen hier meer informatie over geven en zijn aangewezen voor de administratieve afhandeling van deze specifieke langdurige zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR APELDOORN

gbr@zilverenkruis.nl
www.zilverenkruis.nl/naarnederland
+31 33 445 68 70

Wonen in België, niet verzekerd in Nederland

Mocht u per direct aanspraak wilt maken op vergoedingen van de langdurige zorg vanuit de WLZ dient u aan een belangrijke voorwaarde te voldoen;

U dient de 12 jaar voor opname of gebruik van langdurige zorg verzekerd te zijn geweest in een verplicht ziektekostenverzekeringssysteem binnen de EU.

Mocht u hier niet aan voldoen dan moet u rekening houden met een wachttijd van 1 maand per jaar dat u niet verzekerd bent geweest met een maximum van 12 maanden.

Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een GrensInfoPunt bij u in de buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt