Werken

Wanneer u voor het eerst in Nederland gaat werken, kunnen een aantal dingen voor u veranderen. Zo krijgt u bijvoorbeeld te maken met een ander belastingsysteem, de Nederlandse sociale zekerheid en een andere arbeidscultuur. Ook krijgt u te maken met een ander arbeidsrecht.

Naast uw maandelijkse salaris hebt u ook een wettelijk recht op 8% vakantiegeld van uw bruto jaarloon.

Onder ´arbeidsrecht´ vindt u informatie over arbeidscontracten, opzegtermijnen, proeftijd en minimumloon.

Nederland kent verschillende verlofregelingen, zoals bijzondere verlofregelen als arts bezoek of huwelijksdag. U kunt bij uw werkgever een aanvraag hiervoor indienen. Daarnaast bestaan er wettelijke regelingen zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof.

Cao’s

Nederland kent veel cao´s (collectieve arbeidsovereenkomst) die algemeen verbindend verklaard zijn voor de hele branche. Rond 90% van alle werkgevers in Nederland vallen onder een cao. Hierin zijn vaak betere regelingen opgenomen dan wettelijk geregeld. Een belangrijk onderdeel van deze cao is het bedrijfspensioen, zodat u, naast de wettelijke AOW, ook een extra pensioen opbouwt. Deelname hieraan is verplicht.

De cao’s zijn te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op de websites van de vakbonden.

Meer uitleg hierover vindt u onder loon/salaris.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt