Rondom het kind

Zwangerschap, bevalling en verlof

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is minimaal 14 weken: U kunt dit 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in laten gaan. Het is voor zwangeren verboden om in de periode van 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en 8 weken na de werkelijke bevallingsdatum te werken. Dit verplichte verlof kan langer duren als er bijvoorbeeld sprake is van een meerling. In bijna alle gevallen heeft de vrouw recht op ziekengeld van de Krankenkasse (maximaal € 13,- per kalenderdag) met een aanvulling van de werkgever tot het volledige nettoloon.

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt u normaal vakantiedagen op.

Elternzeit en Elterngeld

Elternzeit is een periode van onbetaald verlof van het werk na de geboorte van het kind, vergelijkbaar met het Nederlandse Ouderschapsverlof. Elternzeit is er voor zowel de vader als de moeder van het kind en ze kunnen het ook beide tegelijk opnemen. Aanspraak op Elternzeit hebben de vader en/of de moeder van het kind voor de zorg en opvoeding van het kind gedurende maximaal de eerste 3 jaar. Met toestemming van de werkgever is het mogelijk om 12 maanden van de Elternzeit op te nemen tussen de derde en achtste verjaardag van het kind. Elternzeit is ook mogelijk voor grensgangers, zij hebben dezelfde rechten als de Duitse werknemers.

Elternzeit moet minimaal 7 weken voor begin van de Elternzeit aangevraagd worden.

Het bevallingsverlof wordt gekort op de Elternzeit.

Tijdens de Elternzeit bestaat geen loondoorbetalingverplichting, maar de arbeidsverhouding blijft bestaan. De werknemer die gebruik maakt van Elternzeit mag niet ontslagen worden. Die bescherming begint bij de aanmelding van de Elternzeit, op zijn vroegst 8 weken voor aanvang van de Elternzeit. Na afloop van de Elternzeit is er het recht op terugkeer in de oude functie of in een functie die gelijkwaardig is.

Tijdens de Elternzeit is het mogelijk om tot 32 uren weer te gaan werken. Dit geldt ook voor mensen die in een Minijob werken, via een Zeitarbeitsfirma werken of als zelfstandige werkzaamheden uitvoeren. Als u besluit om tijdens uw Elternzeit in Nederland werkzaamheden op te nemen, moet u er rekening mee houden dat u dan volledig in Nederland sociaal verzekerd wordt. U moet u dan aanmelden voor de zorgverzekering en in Duitsland komt uw eventuele Elterngeld en Kindergeld te vervallen.

U bouwt tijdens uw Elternzeit in Duitsland geen vakantiedagen op. Blijft u gedeeltelijk werken, dan bouwt u over de gewerkte uren vakantiedagen op. Tijdens uw Elternzeit blijft u bij uw Krankenkasse verzekerd tegen Ziektekosten en via CZ van de verdragspolis in Nederland.

Als u direct nadat u weer bij uw werkgever bent begonnen ontslagen wordt, kan eventueel een werkloosheidsuitkering worden geweigerd.

U kunt gedurende deze periode in het eerste jaar gebruik maken van het Duitse Elterngeld. Houdt er rekening mee dat deze uitkering tot en met 2022 in Nederland wordt belast en dat er mogelijk ook premies volksverzekeringen moeten worden afgedragen.

Als u gedurende deze Elternzeit ook een vervangende loonuitkering uit het Elterngeld ontvangt, loopt de sociale zekerheid in Duitsland door. Als deze uitkering stopt, of als u het standaardbedrag aan Elterngeld ontvangt, vervalt de sociale zekerheid naar Nederland. U zult dan ook in Nederland een betaalde zorgverzekering moeten afsluiten. Gedurende de periode van Elternzeit houdt u wel recht op het (aanvullende) Duitse Kindergeld. Als u geen Elterngeld ontvangt en langer dan 18 maanden in Elternzeit bent, zult u ook onder de Nederlandse sociale zekerheid komen te vallen. 

Duitsland kent het zogenaamde Elterngeld. Dit is een financiële vergoeding voor jonge ouders die (gedeeltelijk) stoppen met werken om hun kind op te voeden. Gedurende de eerste 12 tot 24 maanden na de geboorte van uw kind, hebben u en uw partner recht op een minimale maandvergoeding van € 150,-. Deze vergoeding kan oplopen tot € 1800,- per maand. Dit is afhankelijk van het loonverlies in verband met het aantal uren dat u of uw partner minder zijn gaan werken. Deze vergoeding kan doorlopen naar 28 maanden, als ook de partner tijdelijk van dezelfde regeling gebruikmaakt en u Elterngeld+ aanvraagt. Het Kindergeld wordt niet op het Elterngeld gekort of omgekeerd. Mutterschutszeit of bevallingsverlof wordt wel gekort. Voor de regeling maakt het niet uit of uw partner in Nederland werkt. Stel dat de man in Duitsland werkt en de vrouw in Nederland, dan kan bij de geboorte van een kind de vrouw in Nederland gebruik maken van het onbetaalde Nederlandse ouderschapsverlof en van het Duitse Elterngeld. In dit geval blijft deze ouder in Nederland sociaal verzekerd en moeten waarschijnlijk ook de premies sociale verzekeringen in Nederland worden afgedragen.

Let op dat als betaald ouderschapsverlof voor een ouder in Nederland wordt gekort op het Elterngeld in Duitsland.

Met ingang van 1 april 2024 en vanaf 1 april 2025 komen er wijzigingen bij het Elterngeld.  Dan gaat het bijvoorbeeld over de voorwaarden om voor Elterngeld in aanmerking te komen. Meer hierover leest u hier.

Vraagt een ouder in Duitsland Elterngeld aan en in Nederland betaald ouderschapsverlof, dan wordt het het betaalde ouderschapsverlof gekort op het Elterngeld.

Ook als de partner in Nederland betaald ouderschapsverlof krijgt, zal dit in mindering worden gebracht op het Elterngeld in Duitsland. Dit ondanks dat het Elterngeld in Duitsland als familieuitkering wordt gezien en het betaalde ouderschapsverlof in Nederland als individuele uitkering wordt gezien.

Het Elterngeld moet worden aangevraagd bij de Kreis (de regio) waar de werkgever is gevestigd.
U kunt meer informatie krijgen op de volgende sites, voor grensgangers die in Niedersachsen werken en voor grensgangers die in Nordrhein-Westfalen werken. Sommige Elterngeldstellen bieden spreekuren aan waar hulp wordt geboden bij het invullen van de formulieren. Vraag hiernaar bij uw GrensInfoPunt.

Het Elterngeld werd voor 1 januari in principe in Nederland belast. U hoefde in Nederland geen belasting over het Elterngeld te betalen als dit in een jaar (samen met andere uitkeringen uit Duitsland) meer is dan € 15.000,-, dan viel dit onder de Duitse belastingen en is het belastingvrij.

Sinds 1 januari 2023 is het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland zo gewijzigd, dat het Elterngeld alleen nog in Duitsland belast wordt.

U betaalt in Nederland premies over het Elterngeld als u in Nederland sociaal verzekerd bent. Zolang u in Duitsland verzekerd bent, hoeft u in Nederland geen premies af te dragen. Laat u hierover voorlichten door de medewerkers van het GrensInfoPunt.

Kindergeld en andere gezinsbijslagen

Als u kinderen hebt en in Duitsland werkt, hebt u recht op Duits Kindergeld van de Familienkasse. Werkt uw partner in Nederland of krijgt hij/zij een uitkering uit Nederland, dan heeft uw partner in eerste instantie recht op Nederlandse kinderbijslag en eventueel Nederlands kindgebonden budget. Dit wordt dan aangevuld met het Duitse Kindergeld tot de hoogte van het Duitse Kindergeld.

Werkt uw partner niet en heeft geen inkomen, dan hebt u recht op volledig Duits Kindergeld. Voor de hoogte van de totale vergoedingen uit Nederland en Duitsland maakt het dus niet uit of uw partner wel of niet werkt, het gaat er alleen om dat het geld door de juiste instantie wordt betaald. Meldt alle wijzigingen, met name over inkomen uit werk en uitkeringen van alle gezinsleden! Mocht één van de instanties u ten onrechte te veel betalen, dan krijgt u boetes opgelegd.

Bent u alleenstaande ouder, dan vervalt de Nederlandse kinderbijslag en het eventueel Kindgebonden Budget. U hebt alleen recht op het volledige Duitse Kindergeld.

Het Duitse Kindergeld wordt betaald tot het kind 18 jaar oud is. Eventueel kan het Kindergeld doorlopen tot de 25e verjaardag, maar dan moet uw kind wel studeren. Omdat de Nederlandse kinderbijslag stopt met 18 jaar, wordt van de 18e tot 25e verjaardag het volledige Duitse Kindergeld betaald.

Een studielening wordt niet aangerekend op het Duitse Kindergeld.

Duits Kindergeld (januari 2024)

Per kind per maand: € 250,-

Nederlandse kinderbijslag per maand (januari 2024)
0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
€ 93,16€ 113,13€ 133,09

Uitbetaling is per kwartaal achteraf.

Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload van de site van de Duitse Arbeitsagentur. Deze formulieren zijn ook in de Nederlandse taal beschikbaar. 

Let op: Behalve het aanvraagformulier moet per kind een bijlage (Anlage) worden ingevuld. Deze bijlage, ook in de Nederlandse taal, kunt u hier (onder: “Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld (KG 51) in anderen Sprachen”) downloaden.

Bij de aanvraag moet een kopie van de ID-kaart of het paspoort van het kind worden meegestuurd.

Voor grensgangers die in Nederland wonen is de Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland verantwoordelijk:

 • Familienkasse
  Hafenstrasse 18
  66111 Saarbrücken
  Duitsland

Postadres:

 • Familienkasse Rheinland-Pfalz – Saarland
  55149 Mainz

Telefoon: 0049 911 1203 1011

Meer informatie over Duits Kindergeld kunt u lezen in een brochure van de Familienkasse.

Kinderzuschlag is een aanvullende uitkering op het Duitse Kindergeld. Deze uitkering werd tot 1 juli 2022 ook uitbetaald aan inwoners van Nederland die recht hadden op Kindergeld. Sinds die datum bestaat alleen nog recht op Kinderzuschlag als u in Duitsland woont.

Een aanvraag voor het Kindgebonden Budget wordt automatisch gedaan wanneer u de Nederlandse kinderbijslag aanvraagt. Het Kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen. Het Kindgebonden budget wordt ook gekort op het Duitse Kindergeld.

Alleenstaande ouders ontvangen in Nederland vaak meer Kinderbijslag en Kindgebonden Budget dan Duits Kindergeld. Als u in Duitsland als alleenstaande ouder gaat werken, heeft u geen recht meer op Nederlandse kinderbijslag en Kindgebonden Budget, maar alleen op Duits Kindergeld.

U kunt een berekening maken voor Kindgebonden Budget op de website www.toeslagen.nl

U woont in Duitsland en u of uw partner werkt in Nederland en uw kinderen gaan naar de kinderopvang? Dan kunt u een maandelijkse tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen. Deze Nederlandse kinderopvangtoeslag krijgt u als:

 • u en uw partner allebei werken, en
 • uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat en u de kosten betaalt, en
 • uw kind op uw woonadres staat ingeschreven.

Gaan uw kinderen in Duitsland naar de kinderopvang, dan vindt u meer informatie over Kinderopvangtoeslag op de website van DUO.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. Ook het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de prijs per uur bepalen de hoogte. Op de website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

U vraagt de Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst/toeslagen. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

In deze animatie krijgt u uitleg over de verlofregelingen, Kindergeld en kinderbijslag en Elternzeit en Elterngeld.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt