Werkloosheid

Wanneer u als werknemer vanuit Nederland in België gaat werken, bent u in België verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid. Toch krijgt u niet altijd een uitkering uit België. Uit welk land u een werkloosheidsuitkering krijgt, hangt af van of u volledig of gedeeltelijk werkloos wordt.

Wanneer ben ik volledig werkloos?

U bent volledig werkloos als u helemaal niet meer in België werkt. De band met België is verbroken. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw woonland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit Nederland.
U vraagt dan in Nederland bij het UWV een werkloosheidsuitkering aan. Hiervoor vraagt u bij uw Belgische werkgever het formulier C4 aan en daarmee vraagt u bij de RVA het formulier PDU1 aan. Dit PDU1 formulier levert u in bij het UWV. U kunt eventueel van het UWV op voorschotbasis een WW-uitkering ontvangen als het afgeven van de officiële PDU1 wat langer duurt.

Wanneer ben ik gedeeltelijk werkloos?

U bent gedeeltelijk werkloos als u nog voor een gedeelte in België blijft werken. Dit kan zijn voor dezelfde werkgever maar ook voor een andere. Te denken valt aan deeltijd werkloosheid, vorstverlet of vergelijkbare situaties. De band met België blijft in deze situaties bestaan. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw werkland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheiduitkering uit België.

Als u twijfelt of er noch een band met uw werkland blijft bestaan neem dan contact op met het GrensInfoPunt in uw buurt.

Meer info

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt