Pensioen

In welk land ontvangt u een pensioenuitkering?

Wanneer u in België werkt, bouwt u in België rustpensioen op. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat u in België verzekerd bent geweest en de hoogte van uw inkomen. Voor elk jaar dat u in België gewerkt hebt ontvangt u vanaf uw wettelijke pensioenleeftijd een Belgisch pensioen. Daarbij wordt de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2025 verhoogd van 65 jaar tot 66 jaar in 2030, vanaf 01 februari 2030: 67 jaar. Een volledig pensioen wordt in België na 45 verzekeringsjaren betaald.

Als u in België werkt, verliest u daardoor de opgebouwde rechten in Nederland niet. Gedurende uw werkzaamheden in België bouwt u echter alleen in België pensioen op en niet meer in Nederland.

Heeft u zowel in België als Nederland gewerkt? Dan ontvangt u van beide landen een pensioenuitkering. In Nederland heeft u AOW en eventueel via uw Nederlandse werkgever een bedrijfspensioen opgebouwd en in België een rustpensioen, en eventueel via uw Belgische werkgever een groepsverzekering. Informeer bij uw werkgever of er extra pensioenvoorzieningen getroffen zijn.

Heeft u alleen in België gewerkt? Dan ontvangt u alleen een pensioen van België.

Als u al voor de AOW-leeftijd in België met pensioen gaat, bouwt u nog deels Nederlandse AOW op. In bepaalde situaties zijn er mogelijkheden om in Nederland ontheffing voor de premies volksverzekeringen aan te vragen. Indien u dit overweegt dan adviseren wij u om contact op te nemen onze met GrensInfoPunten. 

Hoe vraagt u uw pensioen aan?

Vraag uw wettelijk pensioen zelf aan. Waar u dit doet, is afhankelijk van het land waarin u woont als u met pensioen gaat. Woont u in Nederland dan vraagt u uw Belgisch (ouderdom /rust)pensioen aan bij de SVB.

Inzage in uw opgebouwde Nederlandse pensioenrechten kunt u inzien door hier in te loggen.

Het bedrijfspensioen of groepsverzekering vraagt u rechtstreeks aan bij het betreffende pensioenfonds of groepsverzekeraar.

Een volledig overzicht van uw Belgische pensioenrechten kunt u bekijken in mypension.

Het pensioen van uw partner

Uw partner is bij wonen in Nederland in beginsel verplicht verzekerd voor AOW-pensioen. De partner bouwt dan gewoon verder Nederlandse AOW op ook gedurende de periode dat u in België werkt, tenzij uw partner ook zelf buiten Nederland werkzaamheden gaat verrichten.

Overlevingspensioen/Nabestaandenpensioen

Indien u overlijdt kan uw partner met wie u gehuwd bent vanuit België een nabestaandenuitkering krijgen. In België heet dit overlevingspensioen. 

Uw kinderen kunnen eventueel ook recht hebben op een Belgische nabestaanden uitkering. 

Als u ook in Nederland sociaal verzekerd bent geweest kan uw partner ook recht hebben op een gedeeltelijke Nederlandse nabestaandenuitkering (Anw). Eventueel ook op een nabestaandenpensioen uit een bedrijfspensioen in Nederland.

Indien u naast uw rustpensioen ook pensioen opbouwt via een groepsverzekering, kan uw partner, bij overlijden eventueel recht hebben op een partnerpensioen vanuit die groepsverzekering. Dit geldt eveneens als u pensioenrechten heeft opgebouwd bij een Nederlands bedrijfspensioen. Ook hier geldt dat uw kinderen mogelijk recht hebben op een nabestaandenpensioen voor kinderen.

Waar bent u verzekerd voor ziektekosten na uw pensioen?

Heeft u alleen in België gewerkt en ook nooit een Nederlands AOW pensioen opgebouwd, dan ontvangt u alleen een pensioen uit België en blijft u in België verzekerd. U blijft dan ingeschreven bij een Belgisch ziekenfonds naar keuze. U heeft daarbij geen recht  op een zorgtoeslag uit Nederland. U mag zowel in Nederland (via de verdragspolis van CZ) als België gebruikmaken van medische zorg.

Als u uit beide landen pensioen krijgt, dan bent u tegen ziektekosten verzekerd in het woonland Nederland. In dat geval wordt de premie voor deze verzekering (ook de WLZ-premie) berekend naar uw wereldinkomen, dus ook over uw Belgisch pensioen.

Belastingen

De vraag waar uw pensioen moet worden belast is geregeld in het belastingverdrag tussen Nederland en België. De vraag welk land de belasting mag heffen is van meerdere factoren afhankeljk. Hierbij kan het soort pensioen en de hoogte een rol spelen. Meer informatie hierover vindt u bij het team GWO .

Meer info

Voor een persoonlijk gesprek kunt u terecht bij een GrensInfoPunt in uw buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt