Werken, arbeidsrecht, cultuur en meer

Wanneer u voor het eerst in Duitsland gaat werken, kunnen een aantal dingen voor u veranderen. Zo krijgt u bijvoorbeeld te maken met een ander belastingsysteem, de Duitse sociale zekerheid en een andere arbeidscultuur.

Informatie over cultuurverschillen vindt u hier. Hoe u het beste kunt solliciteren en aan welke voorwaarden u moet voeldoen leest u hier en hoe u aan een baan komt kunt u hier lezen.

Ook krijgt u te maken met een ander arbeidsrecht.  Zo is het in het Duitse arbeidsrecht mogelijk om een werknemer tijdens zijn ziekte te ontslaan. Onder arbeidsrecht vindt u informatie over arbeidscontracten, opzegtermijnen, proeftijd en minimumloon. Behalve uw maandelijkse salaris hebt u in Duitsland meestal geen recht op vakantiegeld, maar er zijn uitzonderingen.

Een loonstrook in Duitsland ziet er anders uit dan een Nederlandse loonstrook. Hoe die er uitziet en de uitleg hierbij vindt u hier.

Cao’s

Duitsland kent een heel ander systeem van cao’s (in Duitsland Tarifvertrag). Veel werkgevers in Duitsland vallen niet onder een cao. Vraag daarom na bij uw werkgever of er een cao van toepassing is.

Een overzicht van algemeen verbindende Tarifverträge vindt u hier.

Tijdens een webseminar hebben medewerkers van een GrensInfoPunt en van de Duitse Agentur für Arbeit uitleg gegeven hoe je aan een baan in Duitsland komt en wat er verder bij komt kijken. Die opname kunt u hier terugzien.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt