Erkenning diploma’s

Hoe laat ik mijn buitenlandse diploma in Nederland waarderen of erkennen?

U kunt uw buitenlandse diploma in Nederland bij verschillende instanties laten waarderen of erkennen. Waar u moet zijn hangt af van wat u in Nederland wilt doen.

Internationale diplomawaardering

Een diplomawaardering of opleidingswaardering beschrijft met welke Nederlandse opleiding of Nederlands diploma uw buitenlandse diploma of opleiding vergelijkbaar is. De Expertisecentra Internationale diplomawaardering SBB en Nuffic stellen de diplomawaarderingen op. De Expertisecentra Internationale diplomawaardering SBB doen dit voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Nuffic stelt diplomawaarderingen op voor het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.

Erkenning diploma gereglementeerde beroepen

Iemand mag alleen een gereglementeerd beroep uitoefenen als hij hiervoor een nationaal diploma heeft gehaald. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn leraar, verpleegkundige, advocaat of tolk. Hoe u erkenning van uw buitenlandse diploma aanvraagt hangt af van het beroep. Bij Nuffic kunt u terecht voor een overzicht van gereglementeerde beroepen.

ITEM, onderdeel van de universiteit Maastricht heeft voor de beroepen fysiotherapeut, verzorgende en leraar beschrijvingen gemaakt hoe u uw diploma´s in Nederland kunt laten erkennen. Deze beschrijvingen vindt u hier.

Diplomawaardering aanvragen

Waar u een diplomawaardering voor een buitenlands diploma aanvraagt, hangt af van wat u gaat doen in Nederland:

  • U gaat hoger onderwijs volgen

De Nederlandse hogeschool of universiteit kan uw diploma’s waarderen of voor u een diplomawaardering aanvragen bij Nuffic.

  • U gaat (beroeps)onderwijs volgen aan een ROC

Het ROC vraagt voor u een diplomawaardering aan bij het National Reference Point (NRP) van de SBB.

  • U zoekt werk

Ontvangt u een uitkering van het UWV? Dan vraagt het UWV de diplomawaardering aan bij het SBB. Dit is alleen mogelijk als u een ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- of WAJONG-uitkering heeft. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u terecht bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW).

  • U weet nog niet weet wat u wilt doen

U kunt terecht bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW).

Nederlandse titel aanvragen

Bij DUO kunt u een Nederlandse titel aanvragen op basis van uw buitenlandse diploma. Dit kan voor de titels:

  • ingenieur (ing.);
  • baccalaureus (bc.);
  • ingenieur (ir.);
  • meester (mr.);
  • doctorandus (drs.);
  • doctor (dr.).

(Bron: DUO)

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt