Wonen in Nederland, werken in Duitsland

“In het Duitse ziekenhuis voelde ik me meteen op mijn plek. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en het salaris ik ook prima. Drie jaar geleden kreeg ik de kans om deze carrièrestap te maken en ik heb er geen dag spijt van. In het begin was het wel even uitzoeken, bijvoorbeeld hoe ik me tegen ziektekosten moest verzekeren. Maar nu geniet ik van de voordelen zoals een bezoek aan een Duitse arts waarbij ik geen eigen risico moet betalen. Het is wel jammer dat ik geen gebruik meer kan maken van hypotheekrenteaftrek.”

Sytse Visser (44 jaar), werkzaam in Duitsland

U woont in Nederland en werkt in Duitsland; dan betaalt u belasting in Duitsland. U bent ook sociaal verzekerd in Duitsland. Toch houdt u als inwoner van Nederland bepaalde rechten in Nederland. U houdt bijvoorbeeld de zorgverzekering in Nederland en kunt naar uw eigen arts gaan. Als u werkloos mocht worden, vraagt u in Nederland een werkloosheidsuitkering aan. U krijgt, als u een kind hebt en uw partner in Nederland werkt, een aanvulling van het Duitse Kindergeld op de lagere Nederlandse kinderbijslag. In Duitsland is het pensioen anders geregeld. Niet slechter dan in Nederland, maar het is anders georganiseerd. Net als de regelingen bij arbeidsongeschiktheid. Er zijn soms ook nadelen; zo verliest u soms de mogelijkheid om eventuele hypotheekrente af te trekken.

Via de rekentool op de website www.werkeninduitsland.nl of op www.nettolohn.de kunt u een indicatie krijgen van uw netto inkomsten.

Werkvergunning

Als u niet de nationaliteit van een EU-lidstaat hebt, mag u in Duitsland niet werken zonder een verblijfsvergunning of werkvergunning. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het Ausländeramt en op de website van het Bundesministerium des Innern. Deze website is ook beschikbaar in het Engels.

Algemene informatie werken in een ander EU-Land

In deze animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid.

Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt