Belastingen

In welk land betaalt u belasting?

Dit is in de overeenkomst over dubbele belastingheffing tussen België en Duitsland geregeld.

U betaalt in België belasting over het inkomen, dat u in België ontvangt. Hierbij kunnen enige uitzonderingen bestaan. Het beste is, hierover contact met het Team GWO op te nemen.

De hoogte van de belastingen hangt van uw persoonlijke omstandigheden af. Een rol speelt onder anderen, of u personen met recht op levensonderhoud te verzorgen heeft.

Wanneer uw partner bijvoorbeeld een laag of geen inkomen heeft of wanneer u kinderen met recht op levensonderhoud moet verzorgen, dan betaalt u minder belasting.

Met de persoonlijke omstandigheden van grensgangers wordt in België niet altijd rekening gehouden. Dit hangt er van af, of uw inkomen het 75% of meer in België wordt belast. Alleen in dat geval heeft u recht op dezelfde fiscale voordelen als iemand, die in België woont.

In welk land moet u uw belastingaangifte doen?

U moet zich zelf bij het begin van uw werk in België bij het voor u competente belastingkantoor aanmelden. U krijgt dan een formulier voor uw belastingaangifte in België. U moet met het Duitse belastingkantoor ophelderen, of daar ook nog een belastingaangifte gedaan moet worden.

In België geeft u aan, dat u uw Belgische inkomen als niet in het gebied gevestigde verkrijgt. Uw Duitse (netto) inkomen geeft u ter beoordeling van de 75% norm op. In Duitsland geeft u uw wereldinkomen en alles op, wat u in België naast eventuele andere Duitse inkomsten heeft betrokken. Uw Belgische inkomen wordt in Duitsland niet nogmaals belast.

Uw Belgische belastingaangifteformulier vraagt u aan via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Is hypotheekrente aftrekbaar voor de belasting?

In tegenstelling tot Duitsland bestaat in België de mogelijkheid hypotheekrente voor de eigen woning voor de belasting af te trekken. Deze “woningcheque” (woonbonus in Vlaanderen, cheque habitat in Wallonië) geldt echter niet automatisch, maar heeft als voorwaarde, dat over 75% van uw inkomen in dit kalenderjaar in België belasting moet worden betaald. Bovendien moet aan andere belangrijke voorwaarden worden voldaan, waarbij vooral het jaar, waarin het eigen huis verkregen werd, een rol speelt.

Netto-inkomen

Het verwachte netto-inkomen laat zich in België met verschillende online-procedures vaststellen. Daarbij kan ook met belastingvoordelen al naar gezinssituatie, zoals kinderen , die recht op levensonderhoud hebben, rekening worden gehouden.

Het is in ieder geval belangrijk, in België belastingopgave te doen.

Detachering en bijzondere groepen

Wanneer u in België voor uw Duitse werkgever (bijv. een uitzendbureau) werkzaam bent, kunt u aan andere regelingen onderworpen zijn. Mogelijk is bijvoorbeeld, dat u onder het belasting- en/of sociale verzekeringssysteem van het land waarin u woont, valt.

Dit geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs in het internationale verkeer.

Wij raden u aan, onder deze omstandigheden met het Grensinfopunt of met het Team GWO contact op te nemen.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt