Verlofdagen en vakantiegeld

Verlofdagen

U hebt in Duitsland een wettelijk recht op 24 vakantiedagen. Hierbij wordt uitgegaan van een 6-daagse werkweek, wat inhoudt dat u over een vol jaar recht hebt op 4 weken aan vakantiedagen. Werkt u 5 dagen per week, dan hebt u recht op 20 vakantiedagen. Vakantiedagen worden niet aangerekend op zondagen en wettelijke feestdagen. Houdt er rekening mee dat wettelijke feestdagen per Bundesland verschillend zijn.

U heeft wettelijk het recht om eenmaal per jaar minimaal 2 weken aaneengesloten vakantie op te nemen. De werkgever kan alleen in zeer zwaarwegende gevallen het verlof tegenhouden.

De verlofdagen moeten binnen het jaar worden opgenomen, anders vervallen ze. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld in geval van ziekte of moederschap.

Tijdens de verlofdagen wordt het gebruikelijke arbeidsloon doorbetaald, er bestaat dus geen recht op doorbetaling van onkostenvergoedingen en dergelijke.

Tarifverträge (cao's)

In Tarifverträge is voor de meeste werknemers het aantal verlofdagen hoger dan het wettelijke aantal verlofdagen. Degene die zwaar of gevaarlijk werk verricht heeft vaak recht op extra vrije dagen. 

De aanspraak op het volle aantal verlofdagen ontstaat pas als men meer dan 6 maanden heeft gewerkt. Werkt u (nog) geen vol jaar bij de werkgever, dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato vastgesteld. Voor elke volle maand werken krijgt u 1/12 van het aantal vakantiedagen.

Meestal is in arbeidscontracten of Tarifverträge opgenomen dat vakantiedagen die zijn overgebleven van het vorige jaar voor 1 april moeten worden opgenomen. Bent u langere tijd ziek geweest, bijvoorbeeld een heel jaar, dan moeten deze verlofdagen worden opgenomen in het jaar dat u weer kunt werken.

Is het niet mogelijk de vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat u een andere baan hebt gevonden, dan mogen deze dagen worden uitbetaald.

Vakantiegeld

Er is een verschil tussen Urlaubsgeld en Urlaubsentgelt. Het Urlaubsgeld is in Duitsland niet wettelijk geregeld. De loondoorbetaling tijdens vakantiedagen (Urlaubsentgelt) is wel wettelijk geregeld. In de meeste Tarifverträge is hiervoor een regeling opgenomen en soms ook in arbeidscontracten. Als in een arbeidscontract is opgenomen dat vakantiegeld vrijwillig, zonder verplichting voor de werkgever, betaald kan worden, bestaat er geen vaste aanspraak op dit vakantiegeld. Het kan dan zijn dat u het ene jaar wel wat krijgt en het andere jaar niet.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt