In het kort, direct regelen

In het kort: wat moet u regelen als u in Nederland gaat werken

Burgerservicenummer aanvragen

Uw werkgever heeft uw Burgerservicenummer nodig. Zonder Burgerservicenummer mag u in Nederland niet werken. Dit nummer hebt u nodig om een ziektekostenverzekering af te sluiten, uw pensioen op te bouwen en belastingen te betalen of terug te vragen.

Aanmelden zorgverzekeraar

U bent in Nederland verzekerd tegen ziektekosten, er geldt geen loongrens. Hiervoor meldt u zich aan bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U betaalt zelf uw eigen premie aan deze zorgverzekeraar. De hoogte van de premie is afhankelijk van het eigen risico dat u kiest (minimaal € 385,- en maximaal € 885,- per jaar) en of u aanvullende verzekeringen afsluit. U vraagt uw zorgverzekeraar om het formulier S1 en hiermee meldt u zich bij uw Belgische mutualiteit. Daarmee kunt u gebruik maken van de gezondheidszorg in Nederland en in België.

Ingeval van ziekte betaald uw werkgever uw loon door. Alleen bij uitzondering wordt ziekengeld betaald, bijvoorbeeld als u geen werkgever meer hebt. Ziekengeld wordt betaald door het UWV. In de meeste gevallen betaalt uw werkgever tot maximaal 2 jaar het loon door.

Belastingen

Nederland kent voor iemand die niet in Nederland woont een verschil tussen buitenlands belastingplichtig of kwalificerend buitenlands belastingplichtig. Uw werkgever zal een speciale loonheffingstabel gebruiken, waardoor u meer belasting betaalt. Als u het hele jaar in Nederland hebt gewerkt, kunt u door een belastingaangifte de teveel betaalde belasting terugvragen bij de belastingdienst.

Kinderbijslag aanvragen

Als u in Nederland werkt en uw partner werkt in Belgie, dan hoeft u meestal geen Nederlandse kinderbijslag aan te vragen, omdat het Belgische Kindergeld voorgaat en meestal hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden Budget (dit is afhankelijk van het gezinsinkomen). Werkt uw partner niet, dan moet u in Nederland kinderbijslag aanvragen, uw partner vraagt in Belgie aanvullend Kindergeld aan. Bent u een alleenstaande ouder, dan zal in veel gevallen de Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden Budget hoger zijn dan het Belgische Kindergeld. Kinderbijslag en Kindgebonden Budget vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Bedrijfspensioen

Bijna alle werknemers in Nederland bouwen naast een wettelijk pensioen (AOW) ook een bedrijfspensioen op. Vraag uw werkgever welk pensioenfonds dit is.

Maak gebruik van onze website, hier vindt u verdere informatie over de verschillende onderwerpen en linken naar verschillende instanties.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt