In het kort, direct regelen

In het kort: wat moet u regelen als u in Nederland gaat werken

Burgerservicenummer aanvragen

Iedereen die in Nederland gaat werken of studeren of op een andere manier met de Nederlandse staat van doen heeft, heeft een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Onder dit nummer bent u bekend bij alle Nederlandse instanties. Zonder Burgerservicenummer mag u in Nederland niet werken of studeren. Het BSN kan bij verschillende Nederlandse gemeenten worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

DigiD aanvragen

Een DigiD is een online inlogmiddel dat gekoppeld is aan het Burgerservicenummer. Met een DigiD kunt u zaken online regelen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst, de SVB, het UWV, andere overheidsinstanties, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. In de digitale omgeving kunt u dan nieuws lezen, aanvragen doen, belastingaangifte indienen, enz. Ook als u België woont kunt u gebruik maken van de Nederlandse DigiD. Hebt u geen DigiD, dan kunt u die gemakkelijk aanvragen, ook als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Meer hierover leest u op de website van Nederland Wereldwijd. 

U vraagt uw DigiD aan via www.digid.nl. 

Het is ook mogelijk om de benodigde codes via videobellen met 24/7 Nederland wereldwijd te ontvangen i.p.v. persoonlijk ophalen bij een balie. U hoeft dan niet naar een DigiD-balie te reizen. Met de activeringscode activeert u uw DigiD. 

Verblijfsvergunning en/of werkvergunning

Als u niet een EU-nationaliteit hebt, moet uw werkgever in Nederland in veel gevallen een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Of u ook een verblijfsvergunning (evt. in combinatie met een TWV) moet aanvragen is afhankelijk van uw nationaliteit, woonplaats en werk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de IND

Aanmelden zorgverzekeraar

U bent in Nederland verzekerd tegen ziektekosten, er geldt geen loongrens. Hiervoor meldt u zich aan bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U betaalt zelf uw eigen premie aan deze zorgverzekeraar. De hoogte van de premie is afhankelijk van het eigen risico dat u kiest (minimaal € 385,- en maximaal € 885,- per jaar) en of u aanvullende verzekeringen afsluit. U vraagt uw zorgverzekeraar om het formulier S1 en hiermee meldt u zich bij uw Belgische mutualiteit. Daarmee kunt u gebruik maken van de gezondheidszorg in Nederland en in België.

Ingeval van ziekte betaald uw werkgever uw loon door. Alleen bij uitzondering wordt ziekengeld betaald, bijvoorbeeld als u geen werkgever meer hebt. Ziekengeld wordt betaald door het UWV. In de meeste gevallen betaalt uw werkgever tot maximaal 2 jaar het loon door.

Belastingen

Nederland kent voor iemand die niet in Nederland woont een verschil tussen buitenlands belastingplichtig of kwalificerend buitenlands belastingplichtig. Uw werkgever zal een speciale loonheffingstabel gebruiken. Hoe uw belasting berekend wordt, wordt uitgelegd op de website van de Belastingdienst. Als u het hele jaar in Nederland hebt gewerkt, kunt u door een belastingaangifte de eventueel teveel betaalde belasting terugvragen bij de belastingdienst.

Kinderbijslag aanvragen

Als u in Nederland werkt en uw partner werkt in België, dan hoeft u meestal geen Nederlandse kinderbijslag aan te vragen, omdat het Belgische Kindergeld voorgaat en meestal hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden Budget (dit is afhankelijk van het gezinsinkomen). Werkt uw partner niet, dan moet u in Nederland kinderbijslag aanvragen, uw partner vraagt in België aanvullend Kindergeld aan. Bent u een alleenstaande ouder, dan zal in veel gevallen de Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden Budget hoger zijn dan het Belgische Kindergeld. Kinderbijslag en Kindgebonden Budget vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

AOW en bedrijfspensioen

Bijna alle werknemers in Nederland bouwen naast een wettelijk pensioen (AOW) ook een bedrijfspensioen op. Vraag uw werkgever welk pensioenfonds dit is.

Bijna alle werknemers in Nederland bouwen naast een wettelijk pensioen (AOW) ook een bedrijfspensioen op. Vraag uw werkgever welk dit pensioen is. Maak gebruik van onze website, hier vindt u verdere informatie over de verschillende onderwerpen en linken naar verschillende instanties.

De Belgische vakbond ACV heeft voor nieuwe grensgangers een speciale checklist gemaakt, deze kunt u hier downloaden.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt