Wonen in Duitsland, werken in Nederland

Wanneer u in Duitsland woont en in Nederland werkt, dan betaalt u loonbelasting in Nederland. U bent ook sociaal verzekerd in Nederland. (Let wel, hierop bestaan uitzonderingen.)
Als inwoner van Duitsland houdt u ook bepaalde rechten in Duitsland. U blijft bijvoorbeeld bij uw eigen Krankenkasse en u kunt in Duitsland naar uw eigen arts blijven gaan. Als u werkloos wordt, vraagt u in Duitsland een werkloosheidsuitkering aan.
In Nederland is het pensioen anders geregeld. Niet slechter dan in Duitsland, maar het is anders georganiseerd. De inhoudingen op het loon zijn meestal lager dan in Duitsland, waardoor een Nederlands nettoloon vaak hoger is.

Iedereen die in Nederland gaat werken of studeren of op een andere manier met de Nederlandse staat van doen heeft, heeft een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Onder dit nummer bent u bekend bij alle Nederlandse instanties. Zonder BSN mag u in Nederland niet werken of studeren. Het BSN kan bij verschillende Nederlandse gemeenten worden aangevraagd. Meer informatie over het aanvragen van een BSN vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Waar kan ik een BSN aanvragen?

Om een BSN aan te vragen, meldt u zich persoonlijk – met een geldig paspoort of identiteitskaart – bij een van de 18 aangewezen gemeenten:

Een DigiD is een online inlogmiddel dat gekoppeld is aan het Burgerservicenummer. Met een DigiD kunt u zaken online regelen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst, de SVB, het UWV, andere overheidsinstanties, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. In de digitale omgeving kunt u dan nieuws lezen, aanvragen doen, belastingaangiften indienen, enzovoort.

Ook als u in Duitsland woont, kunt u gebruik maken van de Nederlandse DigiD. Hebt u geen DigiD, dan kunt u die gemakkelijk aanvragen, ook als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Meer hierover leest u op de website van Nederland Wereldwijd. U vraagt uw DigiD aan via www.digid.nl.

Sinds kort is het ook mogelijk om de benodigde codes via videobellen met 24/7 Nederland Wereldwijd te ontvangen in plaats van persoonlijk ophalen bij een balie. U hoeft dan niet naar een DigiD-balie te reizen. Met de activeringscode activeert u uw DigiD.

Als u niet een EU-nationaliteit hebt, moet uw werkgever in Nederland in veel gevallen een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Of u ook een verblijfsvergunning (eventueel in combinatie met een TWV) moet aanvragen is afhankelijk van uw nationaliteit, woonplaats en werk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de IND

 “5 jaar geleden werd ik werkloos. Ik twijfelde niet en ben ook direct in Nederland gaan kijken of ik daar aan het werk kon. In Duitsland kon ik geen baan vinden die in mijn plaatje paste. In Nederland lukte dit wel! Ik doe nu in Nederland bijna hetzelfde werk als ik vroeger in Duitsland deed. Ik verdien iets meer. Ik heb een fijne werkgever, leuke collega’s en af en toe maken we grapjes met elkaar over de verschillende talen en accenten. In het begin van mijn periode in Nederland moest ik erg wennen aan de verschillende regels die gelden voor grensgangers. Dat is, als je het mij vraagt, het enige nadeel van een grensganger. Je hebt zoveel extra papierwerk! Het GrensInfoPunt heeft mij laten inzien waar ik allemaal rekening mee moet houden. Mede dankzij hen werk ik nu zonder problemen in Nederland.”

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

In deze animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid. Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt