Ziekmelden

Wat moet u doen als u vanuit België als werknemer in Nederland werkt bij een Nederlandse werkgever en u kunt niet aanwezig zijn door ziekte?

Aanvragen

Als u ziek wordt, hoeft u geen uitkering aan te vragen. Uw werkgever betaalt na uw ziekmelding het loon door.

Ziekmelding bij de werkgever

Ziekmelden doet u op de manier die u met uw werkgever heeft afgesproken. Meld u ziek bij uw werkgever met eventueel een verklaring van uw huisarts. Zowel van werkgever als van werknemer wordt verwacht dat men zich inzet om weer aan het werk te gaan. Daarvoor zijn er wettelijk vastgelegde regels. Nederland kent een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 2 jaar.  Uw werkgever betaalt in de meeste gevallen uw loon door. Is dit niet het geval, dan geeft uw werkgever uw ziekmelding door aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). U krijgt dan een ziektewetuitkering van het UWV. Raadpleeg ook de informatie van het UWV.

Hoe meld ik mij ziek als ik uitzendkracht ben?

Bent u uitzendkracht en wordt u ziek? Meld u dan zo snel mogelijk ziek bij het uitzendbureau. Het ligt dan aan uw contract of het uitzendbureau (een deel van) uw loon moet door betalen of dat u een uitkering krijgt van UWV. In het laatste geval vraagt het uitzendbureau de Ziektewetuitkering (ZW) voor u aan bij UWV. In het laatste geval meldt het uitzendbureau de ziekmelding (ZW) voor u aan bij UWV. Een aanvraag voor een ziektewetuitkering wordt dan in gang gezet. Heeft uw werkgever uw ziekmelding niet op tijd doorgegeven? Neem dan zelf contact op met UWV op telefoonnummer 0(031)-88-8982001.

Ik ben ziek en verblijf in Nederland

Bent u ziek en verblijft u in Nederland? Dan hoeft u geen verklaring van uw huisarts in te leveren. Nederlandse artsen geven zo’n verklaring niet af. De arbodienst van uw werkgever kan u oproepen om de ziekte en de waarschijnlijke duur ervan vast te stellen.

Wie begeleidt mij als ik ziek ben?

Heeft u een werkgever, dan begeleidt de arbodienst of de bedrijfsarts u tijdens uw ziekte. Bent u uitzendkracht of is uw arbeidscontract gestopt, dan begeleidt UWV u tijdens uw ziekte.

Medisch onderzoek

Soms is een medisch onderzoek nodig. Bent u in België terwijl u ziek bent? Dan kan de arbodienst, bedrijfsarts of UWV aan de mutualiteit (Belgische ziekenfonds) vragen om een medisch onderzoek te doen. De resultaten worden dan naar de arbodienst, bedrijfsarts of UWV gestuurd. Indien u na 104 weken nog altijd ziek bent, dan gaat het UWV over tot het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt