Minijob

Het is niet altijd verstandig om in Duitsland in deeltijd te werken, met name als het gaat om een Minijob oftewel een Geringfügige Beschäftigung.

Een Minijob is bedoeld als bijbaan. U kunt tot € 538,- (met ingang van 1 januari 2024) gemiddeld per maand bijverdienen. De baan zelf is een niet-verzekeringsplichtige baan. Dat houdt in dat als u verder geen inkomsten hebt, de baan er niet voor zorgt dat u sociaal verzekerd bent. U hebt dus bijvoorbeeld geen verplichte ziektekostenverzekering. Een inwoner van Duitsland zal een Minijob hebben naast een uitkering of een andere baan. Via die uitkering of baan bestaat wel een Krankenversicherung en is deze gedekt. Ook de partner van een verzekerde kan een Minijob uitoefenen, omdat deze met de verzekerde is meeverzekerd.

Algemene informatie over een Minijob in Duitsland en combinatie met een pensioenuitkering uit Nederland of Duitsland, leest u in een Duitstalige brochure van de Gesetzliche Krankenversicherung.

Probleem Minijob

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt, bent u grensganger. Volgens de Europese regelgeving valt u alleen onder het sociale verzekeringssysteem van Duitsland. Als u dan in Duitsland niet sociaal verzekerd bent, hebt u in Nederland geen verzekeringen, maar ook niet in Duitsland. In Nederland wordt geen AOW opgebouwd en de Nederlandse zorgverzekering vervalt.

Als u in Nederland een pensioenuitkering ontvangt, zoals een AOW of WIA-uitkering, dan geldt de regel dat werken voor uitkering gaat en valt u niet meer onder de Nederlandse sociale verzekeringen. Toch zijn er wel oplossingen om de grootste problemen op te lossen. Als u een Minijob hebt, kunt u bij een Duitse Krankenkasse een vrijwillige verzekering afsluiten voor de wettelijke Krankenversicherung en Pflegeversicherung. Met deze verzekering kunt u in Nederland gebruik maken van de Nederlandse zorg via zorgverzekeraar CZ. Nadeel is wel dat deze verzekering duurder is en dat er geen recht op Nederlandse zorgtoeslag bestaat. Hebt u een Nederlands pensioen, dan moet over dat pensioen ook premie worden afgedragen aan de Krankenkasse.

Ook is het mogelijk om in Duitsland in te betalen voor het Duitse pensioen, maar het Duitse pensioen is afhankelijk van de verdiensten. Daardoor zal het AOW-gat over de gewerkte jaren in Duitsland niet worden gecompenseerd door het Duitse pensioen. Dit kan eventueel worden opgevangen door de AOW vrijwillig bij de SVB te verzekeren. Hiervoor moet u dan wel premie betalen aan de SVB.

In de meeste gevallen zal een Minijob in Duitsland dan ook niet lonen, maar er zijn altijd uitzonderingen.

Uitzonderingen bij Minijob

Een uitzondering kan worden gemaakt als u in Nederland werkt en daarnaast een Minijob in Duitsland hebt. Via de Europese regelgeving is vastgelegd dat u alleen in Nederland sociaal verzekerd bent, ook voor de baan in Duitsland. Niet u hebt hierbij een nadeel, maar uw Duitse werkgever. Hij zal over die Minijob premies sociale verzekeringen moeten afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Omdat dit voor de Duitse werkgever extra kosten met zich meebrengt, wordt vaak afgezien van een arbeidscontract.

Als u een ´normale´ baan in Duitsland hebt en daarnaast een Minijob in Duitsland, dan zal dit geen probleem opleveren. Op basis van uw ´normale´ baan bent u in Duitsland verzekerd.

U woont in Duitsland en ontvangt alleen een Nederlandse pensioenuitkering, zoals een AOW-, WIA-, WAO-uitkering? Als u dan in Duitsland een Minijob heeft, bepaalt de Krankenkasse of u voor ziektekosten verdragsverzekerd kunt blijven via het CAK in Nederland. U moet in dat geval over de verdiensten wel aan het CAK bijdragen betalen. Beslist uw Krankenkasse dat u geen verdragsverzekerde meer bent, moet u alsnog een vrijwillige verzekering bij de Krankenkasse afsluiten en daar de premies afdragen. 

Samenloop WW en Minijob

Van belang is om te weten dat een werkloosheidsuitkering wordt gelijkgesteld met werken. Ontvangt u een WW-uitkering in Nederland en hebt u daarnaast een Minijob in Duitsland? Dan is de hoogte van de WW-uitkering bepalend of u onder de Nederlandse of Duitse sociale zekerheid komt te vallen. Als de WW-uitkering 25% of meer van de totale inkomsten is, blijft u onder de Nederlandse sociale zekerheid vallen en zal de Duitse werkgever de premies voor de Nederlandse sociale zekerheid aan de Nederlandse belastingdienst moeten betalen.

Minijobzentrale

Alle Minijobs in Duitsland worden gemeld bij de Minijobzentrale. De werkgever draagt een vast percentage over het loon af aan deze instantie.

Op de website van de Minijobzentrale wordt uitdrukkelijk gewezen op de risico´s als iemand in Nederland woont en een Minijob in Duitsland heeft.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt