Arbeidsrecht

Arbeidscontract

In een Duits arbeidscontract moeten een aantal zaken standaard opgenomen worden:

  • naam en adres van de werkgever,
  • datum aanvang en eventueel einde van het contract,
  • proeftijd en duur van de proeftijd,
  • waar het werk wordt uitgevoerd,
  • arbeidstijden,
  • vakantiedagen,
  • opzegtermijn,
  • hoogte van het loon.

Het is gebruikelijk dat, net als in België, ook geheimhoudingsplicht en andere relevante zaken in het contract worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld vervalbedingingen in het contract.

Werknemers met een handicap (met Schwerbehindertenausweis) hebben ontslagbescherming. Een werkgever kan een gehandicapte werknemer alleen met toestemming van het zogenaamde Integrationsamt ontslaan.

Zwangere vrouwen en moeders hebben ook extra ontslagbescherming, vaak ook tegen een tijdelijke vermindering van inkomen. De ontslagbescherming voor zwangeren duurt tot 4 weken na de bevalling. Verder gaat het zwangerschapsverlof 6 weken voor de geplande geboortedatum in en heeft men aanspraak op 8 weken na de geboorte. Langer doorwerken verlengd, anders dan in Belgie, deze termijn van 8 weken niet. Het zwangerschapsverlof wordt verlengd bij de geboorte van een meerling. Meer informatie vindt u op de pagina kind en familie.

In de meeste arbeidscontracten wordt een proeftijd van 6 maanden met een opzegtermijn van 2 weken afgesproken. 

Het loon wordt door Tarifverträge (cao’s) of de individuele arbeidsovereenkomst bepaald. Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk minimumuurloon voor iedereen van 18 jaar en ouder € 12,-. In een aantal branches geldt een Tarifvertrag en kan een hoger minimumloon zijn vastgesteld. Voor bepaalde groepen gelden uitzonderingen, onder andere voor jongeren tot 18 jaar en gehandicapten.

Tarifverträge 

Collectieve paritaire Commissies gelden niet automatisch zoals in België, voor alle werknemers van een branche, maar alleen voor degenen die lid zijn van een Duitse vakbond die de paritaire Commissie afgesloten hebben. Ook geldt deze paritaire Commissie alleen voor werkgevers die erbij aangesloten zijn. In de praktijk confirmeren zich toch veel werkgevers eraan. In Tarifverträge is voor de meeste werknemers het aantal verlofdagen hoger dan het wettelijke aantal verlofdagen.

Ziekmelden

Bij ziekte moet de werknemer zo snel mogelijk aan zijn werkgever meedelen dat hij ziek is en hoelang dit vermoedelijk gaat duren. Dit is in cao’s of arbeidscontracten vaak vastgelegd. Wanneer hij zich niet op tijd ziekmeldt dan kan tot gevolgen hebben dat hij op staande voet ontslagen wordt. 

Ouderschapsverlof en Elterngeld

Indien u in Duitsland werkt heeft u aanspraak op Duitse Elternzeit. Dit is een onbetaalde vrijstelling van uw werk en dit is mogelijk tot het kind 3 jaar oud wordt. In deze periode blijft u sociaalverzekerd in Duitsland, het arbeidscontract blijft in stand.

Vanaf de dag van de geboorte kunt u minimaal twee en maximaal 12 maanden Elterngeld Basis in aanspraak nemen, mits u in deze periode niet meer dan 30 uur (32 uren voor kinderen die geboren worden vanaf 09/2021) per week werkt. Meer informatie vindt u hier. Of raadpleeg de brochure van BMFSFJ.

Opzegtermijnen

Een arbeidscontract kan door de werknemer met een opzegtermijn van 4 weken iedere 15e van de maand of aan het eind van de maand worden opgezegd. Bij de berekening van het aantal gewerkte jaren, worden gewerkte periodes voor het 25e levensjaar buiten aanmerking gelaten.

Voor werkgevers gelden langere opzegtermijnen voor werknemers vanaf een tweejarig dienstverband:

Duur dienstverbandDuur opzegtermijn
0 tot 2 jaar1 maand
2 tot 5 jaar2 maanden per eind van de kalendermaand
5 tot 8 jaar3 maanden per eind van de kalendermaand
8 tot 10 jaar4 maanden per eind van de kalendermaand
10 tot 12 jaar5 maanden per eind van de kalendermaand
12 tot 20 jaar6 maanden per eind van de kalendermaand
vanaf 20 jaar7 maanden per eind van de kalendermaand

De opzegtermijn moet schriftelijk plaatsvinden. Het hoeft niet aangetekend opgestuurd te worden, het kan ook persoonlijk overhandigd worden. Opgelet: Indien u tegen de opzegging (Kündigungsschutzklage) voor het Gerecht bezwaar wilt aantekenen, heeft u hiervoor 3 weken na kennisname de tijd.

Gewerkschaften

Wanneer u in België lid bent van de CSC-ACV of FGTB-ABVV vakbond,  dan kunt u in Duitsland door een DGB-Rechtsschutz juridisch vertegenwoordigd worden. 

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt