Gezin

Wie in verschillende landen woont en werkt en dagelijks of minstens wekelijks terugkeert naar huis, is een grensganger of grenspendelaar. Hij of zij heeft een speciale status onder Europees recht. De werkende persoon kan op grond van die verordeningen in het woonland óf in het werkland sociaal verzekerd zijn. In principe is het verzekeringsrecht van het werkland van toepassing. Dit kan ook gevolgen hebben voor de gezinsleden.

Kinderen

Nederland kent, net zoals Duitsland, (verlof)regelingen omtrent de geboorte van kinderen. Ook kent men een Kinderbijslag, vergelijkbaar met het Kindergeld.

Elterngeld bestaat in Nederland niet, maar dit kan wel in Duitsland aangevraagd worden.

Wat Nederland wel kent, is kinderopvangtoeslag. Onder bepaalde voorwaarden kunt u daar ook in Duitsland gebruik van maken.

Ziektekostenverzekering

Afhankelijk van uw situatie worden uw eventuele gezinsleden (partner en kinderen) meeverzekerd in Nederland. Meer informatie vindt u hier.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt