Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in Duitsland en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door uw werkgever in Duitsland uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt u dan in een ander land.

Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd blijft in uw eigen land en dat uw werkgever de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) nodig die uw werkgever aanvraagt.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u bent uitgezonden.

Voorwaarden detachering werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in uw werkland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door deze werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 24 maanden;
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega;
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten in uw woonland uit.

Voorwaarden detachering zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Aanvraag detacheringsverklaring (A1)

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kan voor vertrek de werkgever, of u als zelfstandige, een detacheringsverklaring A1 aanvragen. De aanvraag moet elektronisch via SV-Net als werkgever of als zelfstandige worden gedaan.

Hebt u een A1-verklaring nodig omdat uw werknemer of u als zelfstandige in 2 of meer landen werkzaam bent? Dan vraagt u deze verklaring aan bij de DVKA.

Workation

Als een werknemer om privéredenen gedetacheerd wil worden naar een andere EU-staat, bijvoorbeeld omdat hij zijn vakantie wil verlengen (zogenaamde “workation”), dan kan dat ook als aan de andere voorwaarden voor een detachering is voldaan. Het is belangrijk dat de werkgever instemt met het tijdelijke werk in het buitenland.

Belangrijk is ook dat als het werk in het buitenland niet tijdelijk, maar regelmatig is, er geen sprake meer is van detachering, maar van werk in meerdere landen.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt