Loonstrook / salaris

Het is lastig om Nederlandse en Duitse salarissen te vergelijken. Er is een verschil in belastingen die worden ingehouden en de premies sociale verzekeringen zijn ook verschillend. Het daadwerkelijke netto-inkomen is ook afhankelijk van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, Kindergeld, zorgtoeslag e.d.

Het loon wordt door Tarifverträge (cao’s) of de individuele arbeidsovereenkomst bepaald. Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk minimum uurloon voor iedereen van 18 jaar € 12,41. In de branches waar een Tarifvertrag geldig is kan een hoger minimumloon zijn vastgesteld. Tevens gelden er voor bepaalde groepen uitzonderingen, onder andere voor jongeren tot 18 jaar en gehandicapten.

De Duitse loonstrook

Voorbeeld van een Duitse salarisstrook

In dit voorbeeld is uitgegaan van de volgende gegevens:

  • Het betreft iemand die ongehuwd is of gehuwd met partner die inkomsten in Nederland heeft (Steuerklasse 1)
  • De werknemer hoeft in Duitsland geen Kirchensteuer te betalen, dit is alleen voor inwoners van Duitsland
  • De werknemer is in Duitsland verplicht of vrijwillig verzekerd tegen ziektekosten bij een wettelijke Krankenkasse

Wat opvalt is dat de loonbelasting (Lohnsteuer) bij lage en gemiddelde lonen relatief hoog is. Dit zorgt er ook voor dat een Nederlandse loonstrook er gunstiger uit zou zien. Een gehuwde, wiens Nederlandse inkomen met dat van zijn partner onder een bepaalde grens komt, kan in een andere Steuerklasse worden ingedeeld, namelijk in Steuerklasse 3. Dit houdt in dat het nettosalaris per maand ongeveer € 208,- hoger uitvalt. U moet er rekening mee houden dat de indeling in de Steuerklassen alleen de voorheffing voor de definitieve loonbelasting in Duitsland is. Als achteraf blijkt dat de indeling niet juist was, moet er met fikse terugvorderingen rekening worden gehouden. Laat u vooraf informeren door de medewerkers van het GrensInfoPunt of door het Finanzamt.

De premies die worden ingehouden voor de sociale verzekeringen zijn min of meer vergelijkbaar met de premies die in Nederland worden ingehouden.

  • Krankenversicherung (vaak KV genoemd) is vergelijkbaar met de premies voor de Zorgverzekeringswet en Ziektewet in Nederland
  • Pflegeversicherung (vaak PV genoemd) is vergelijkbaar met de premies voor de Wlz in Nederland
  • Rentenversicherung (vaak RV genoemd) is vergelijkbaar met de premies voor de AOW, Anw en WIA
  • Arbeitslosenversicherung (vaak AV genoemd) is vergelijkbaar met de premie voor de WW in Nederland

Voor de Krankenversicherung hoeft de werknemer geen aparte premie aan de Krankenkasse te betalen. Het nettoloon op de loonstrook is ook echt het nettoloon.

Op de loonstrook ziet u alleen de werknemerspremies. Duitsland kent ook werkgeverspremies. Alle premies draagt uw werkgever aan de Krankenkasse af indien u wettelijk verzekerd bent.

Let op! “Vrijwillige verzekering” betekent niet dat u kunt zelf beslissen waar u verzekerd bent of niet, maar dat u vrijwillig deelneemt aan de verplichte verzekering bij een Krankenkasse, zie zorgverzekering.

Proefberekening

Een proefberekening van een Duits loon kan worden gemaakt met een Brutto-Netto-Rechner op Nettolohn.de of Lohnspiegel.de. U hoeft maar enkele gegevens zelf in te vullen en enkele gegevens aan te passen. U geeft uw brutoloon op, de Steuerklasse is standaard 1, u moet de Kirchensteuerpflicht wijzigen in “nein” en u klikt op “Berechnen“. Het berekeningsprogramma Nettolohn.de kan ook rekening houden met bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld een auto van de zaak.

Op de website www.werkeninduitsland.nl vindt u een rekentool om een indicatie te krijgen van uw netto besteedbaar inkomen als u in Duitsland gaat werken. Hierbij wordt dan ook rekening gehouden met bijvoorbeeld Kindergeld.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt