Gezin

Als in Duitsland werkt, is op u de Duitse sociale zekerheid van toepassing. Volgens de Europese regels kan dit ook gevolgen hebben voor uw familie.

Partner

Werkt uw partner niet in Nederland en ontvangt hij of zij ook geen uitkering? Dan kan uw partner, mits u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, bij de Krankenkasse meeverzekerd worden. De partner heeft dan in Nederland ook recht op de gratis Verdragspolis van CZ. Meer informatie vindt u onder familie-ziektekosten.

Kinderen

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling hebt u recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering wordt betaald over een periode van 14 weken.

Als u in Duitsland werkt en een kind hebt gekregen, bestaat de mogelijkheid om voor een periode van maximaal 3 jaar Elternzeit op te nemen. Dit is min of meer vergelijkbaar met ouderschapsverlof in Nederland. Tijdens deze periode van Elternzeit, loopt het dienstverband door, maar krijgt u geen loon. U blijft wel in Duitsland verzekerd voor de sociale verzekeringen, zoals de Krankenversicherung.

Tijdens de Elternzeit kunt u in het eerste jaar na de geboorte van uw kind in Duitsland een vergoeding aanvragen. Dit heet Elterngeld.

Kindergeld

Als u kinderen onder de 18 jaar hebt (of studerende kinderen onder de 25 jaar), heeft u recht op Kindergeld in Duitsland. Het bedrag aan Duits Kindergeld is hoger dan dat van de Nederlandse Kinderbijslag. Als uw partner in Nederland werkt, heeft uw partner recht op de Nederlandse Kinderbijslag en heeft u recht op een aanvulling vanuit Duitsland.

Ziektekosten

Uw kind kan in Duitsland worden meeverzekerd, als uw partner niet werkt of een uitkering ontvangt. Werkt uw partner in Nederland of krijgt uw partner in Nederland een uitkering, dan wordt uw kind met uw partner meeverzekerd.

Video Kindergeld, kinderbijslag, Kindgebonden Budget en meer

Eind 2020 hebben de GrensInfoPunten een webseminar georganiseerd over werken in Duitsland. Een van de thema´s betreft de regelingen rond kinderbijslag en Kindergeld. U kunt dat thema hier terugkijken.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt