Ziekmelding

De werknemer is verplicht zich ziek te melden bij zijn werkgever en de duur aan te geven van de vermoedelijke ziekte. Duurt de ziekte langer dan gedacht, is de werknemer verplicht aan de werkgever een nieuwe ziekmelding te verstrekken (Folgebescheinigung).  Deze kan zowel mondeling als schriftelijk. 

Wordt een werknemer ziek tijdens verlof/vakantie of op een dag dat de werknemer normaliter niet werkt, en de kans aanwezig is dat men na deze periode ook nog steeds ziek is, dan is men ook verplicht zich bij de werkgever ziek te melden. 

Bewijsplicht

Aanvullend bestaat voor werknemers de zogeheten bewijsplicht middels een doktersattest (AU: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), als de ziekte langer als 3 kalenderdagen duurt. Let op! In vele arbeidsverdragen wordt een kortere periode afgesproken. 

Electronische ziekmelding door een Duitse arts

De ‘Gelbe Schein’ voor de ziekmelding wordt vanaf oktober 2021 stap voor stap gedigitaliseerd. De geplande wijzigingen bij ziekmelding in detail:

  • Vanaf oktober 2021 worden de gegevens van de AU electronisch aan de Krankenkasse (mutualiteit) verstrekt. In de toekomst moeten niet meer de verzekerden zelf, maar de Duitse artsen de Krankenkasse over de betreffende ziekte van hun verzekerden informeren.
  • Vanaf juli 2022 zal ook de verstrekking van informatie aan de werkgever digitaal gaan plaatsvinden. Vanaf juli versturen niet meer de artsen maar de Krankenkasse de AU in electronische vorm (eAU) aan de werkgever. 

Indien een grensarbeider naar een Belgische arts gaat

Indien een Belgische arts de werknemer ziek meldt, is het in de praktijk vaak zo dat de Belgische arts een AU zonder diagnose voor de Duitse werkgever verstrekt en een AU voor de Krankenkasse met het verzoek om een diagnose te stellen. Ze zullen een kopie voor zichzelf of in ieder geval voor hun eigen mutualiteit maken. De Belgische arts informeert niet de Duitse Krankenkasse. Denk in deze situatie eraan om bij de ziekmelding via een Belgische arts, altijd ook de Duitse Krankenkasse te informeren en een kopie van de ziekmelding op te sturen. Deze melding moet binnen 1 week plaatsvinden. Indien deze melding niet of later plaatsvindt, loopt men het risico op verlies van ziekengeld (Krankengeld).

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt