Belastingen

In welk land betaalt u belasting?

U betaalt in België belasting over het inkomen dat u in België verdient. Er gelden echter verschillende uitzonderingen. Indien 75% van uw inkomen in België belast wordt, kunt u in aanmerking komen voor Belgische aftrekposten waaronder de belastingvrije som. U neemt best contact op met het Team GWO voor meer info.

De hoogte van het door u te betalen bedrag aan belasting is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo is onder andere van belang of u zogenaamde “personen ten laste” heeft.

Als uw partner bijvoorbeeld een laag (of geen) inkomen heeft of als u kinderen ten laste heeft, hoeft u minder belasting te betalen.

België houdt bij grensarbeiders niet altijd rekening met de persoonlijke situatie. Dit is afhankelijk van of uw inkomen voor 75% of meer belast is in België. Pas wanneer dat zo is heeft u recht op dezelfde fiscale voordelen als een inwoner van België.

In welk land moet u een belastingaangifte doen?

U moet zowel in België als in Nederland aangifte doen. In België geeft u het inkomen aan dat u als niet-inwoner daar heeft verdiend. U dient zich daarvoor bij de Belgische belastingdienst te registreren bij aanvang van de werkzaamheden. In Nederland geeft u uw inkomen uit een ander land aan. In Nederland wordt dan over het Belgische inkomen vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Uw hypotheekrente aftrekken

U kunt uw hypotheekrente niet meer aftrekken als u in België werkt. U kunt mogelijk wel gebruik maken van een financiële compensatie door de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u hier.

Wat houdt u netto over na belasting?

Net als in Nederland is uw netto inkomen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw aftrekposten en belastingtoeslagen bepalen onder andere wat u netto overhoudt. Er zijn verschillende Belgische bruto/netto calculators online die u een indicatie kunnen geven. Voor een nauwkeurige berekening kunt u een belastingadviseur of vakbond inschakelen.

U krijgt in het najaar automatisch een aangiftebiljet van de Belgische Belastingdienst en u dient deze aangifte binnen een maand in te vullen en te retourneren..

Verhuizen naar of vanuit Nederland

Als u slechts een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, doe dan M-aangifte. Vanaf 1 juni 2021 hoeft u uw M-aangifte niet meer op papier in te dienen. Met behulp van uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunt u het ook online indienen.

Meer hierover leest u hier.

Bijzondere groepen

Let op: als internationaal chauffeur, gedetacheerde of uitzendkracht gelden er specifieke regels.

Verder zijn er in het belastingverdrag specifieke regels opgenomen voor hoogleraren en onderzoekers.

Meer info

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij team GWO

Voor een persoonlijk gesprek kunt u terecht bij een GrensInfoPunt in uw buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt