Belastingen

In welk land betaalt u belasting?

U betaalt in België belasting over het inkomen dat u in België verdient. Er gelden echter verschillende uitzonderingen. Indien 75% van uw inkomen in België verdiend en belast wordt, kunt u in aanmerking komen voor Belgische aftrekposten waaronder de woonbonus (Cheque Habitat, Wohnung Scheck). U neemt best contact op met het Team GWO voor meer info.

De hoogte van het door u te betalen bedrag aan belasting is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo is onder andere van belang of u zogenaamde “personen ten laste” heeft.

Als uw partner bijvoorbeeld een laag (of geen) inkomen heeft of als u kinderen ten laste heeft hoeft u minder belasting te betalen.

België houdt bij grensarbeiders niet altijd rekening met de persoonlijke situatie. Dit is afhankelijk van of uw inkomen voor 75% of meer belast is in België. Pas wanneer dat zo is hebt u recht op dezelfde fiscale voordelen als een inwoner van België.

In welk land moet u een belastingaangifte doen?

U moet zowel in België als in Nederland aangifte doen. In België geeft u het inkomen aan dat u als niet-inwoner daar heeft verdiend. U dient zich daarvoor bij de Belgische belastingdienst te registreren bij aanvang van de werkzaamheden. In Nederland geeft u uw inkomen uit een ander land aan. In Nederland wordt dan over het Belgische inkomen vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Uw hypotheekrente aftrekken

U kunt uw hypotheekrente niet meer aftrekken als u in België werkt. U kunt mogelijk wel gebruik maken van een financiële compensatie door de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u hier.

Wat houdt u netto over na belasting?

Net als in Nederland is uw netto inkomen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw aftrekposten en belastingtoeslagen bepalen onder andere wat u netto overhoudt. Er zijn verschillende Belgische bruto/netto calculators online die u een indicatie kunnen geven. Voor een nauwkeurige berekening kunt u een belastingadviseur of vakbond inschakelen.

U krijgt in het najaar automatisch een aangiftebiljet van de Belgische Belastingdienst en u dient deze aangifte binnen een maand in te vullen en te retourneren..

Verhuizen naar of vanuit Nederland

Als u slechts een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, doe dan M-aangifte. Vanaf 1 juni 2021 hoeft u uw M-aangifte niet meer op papier in te dienen. Met behulp van uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunt u het ook online indienen.

Meer hierover leest u hier.

Bijzondere groepen

Let op, als internationaal chauffeur, gedetacheerde of uitzendkracht gelden er specifieke regels.

Verder zijn er in het belastingverdrag specifieke regels opgenomen voor hoogleraren en onderzoekers.

Meer info

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij team GWO

Voor een persoonlijk gesprek kunt u terecht bij een GrensInfoPunt in uw buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt