In het kort, direct regelen

Hier vindt u in het kort wat u moet regelen als u in Duitsland woont en in Nederland gaat werken. Als u voor uw Nederlandse werkgever ook in Duitsland gaat werken (bijvoorbeeld in homeoffice) of u werkt ook in andere landen, vraag dan informatie bij een GrensInfoPunt.

Burgerservicenummer aanvragen

Uw werkgever heeft uw Burgerservicenummer nodig. Zonder Burgerservicenummer mag u in Nederland niet werken. Dit nummer hebt u nodig om een ziektekostenverzekering af te sluiten, uw pensioen op te bouwen en belastingen te betalen of terug te vragen.

Aanmelden zorgverzekeraar

U bent in Nederland verzekerd tegen ziektekosten, er geldt geen loongrens. Hiervoor meldt u zich aan bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U betaalt zelf uw eigen premie aan deze zorgverzekeraar. De hoogte van de premie is afhankelijk van het eigen risico dat u kiest (minimaal € 385,- en maximaal € 885,- per jaar) en of u aanvullende verzekeringen afsluit. U vraagt uw zorgverzekeraar om het formulier S1 en hiermee meldt u zich bij uw Krankenkasse in Duitsland. Daarmee kunt u gebruik maken van de gezondheidszorg in Nederland en in Duitsland.

Ingeval van ziekte betaald uw werkgever uw loon door. Alleen bij uitzondering wordt ziekengeld betaald, bijvoorbeeld als u geen werkgever meer hebt. Ziekengeld wordt betaald door het UWV. In de meeste gevallen betaalt uw werkgever tot maximaal 2 jaar het loon door.

Belastingen

Nederland kent, net als Duitsland, een beperkte en onbeperkte belastingplicht (buitenlands belastingplichtig of kwalificerend buitenlands belastingplichtig). Uw werkgever zal een speciale loonheffingstabel gebruiken, waardoor u meer belasting betaalt. Als u het hele jaar in Nederland hebt gewerkt, kunt u door een belastingaangifte de teveel betaalde belasting terugvragen bij de belastingdienst.

Kinderbijslag aanvragen

Als u in Nederland werkt en uw partner werkt in Duitsland, dan hoeft u meestal geen Nederlandse kinderbijslag aan te vragen, omdat het Duitse Kindergeld voorgaat en meestal hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden Budget. Werkt uw partner niet, dan moet u in Nederland kinderbijslag aanvragen, uw partner vraagt in Duitsland aanvullend Kindergeld aan. Bent u een alleenstaande ouder, dan zal in veel gevallen de Nederlandse kinderbijslag en het Kindgebonden Budget hoger zijn dan het Duitse Kindergeld. Kinderbijslag en Kindgebonden Budget vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank Zaanstad: +31 75 655 10 20.

AOW en bedrijfspensioen

Bijna alle werknemers in Nederland bouwen naast een wettelijk pensioen (AOW) ook een bedrijfspensioen op. Vraag uw werkgever welk pensioenfonds dit is.

Maak gebruik van deze website, hier vindt u verdere informatie over de verschillende onderwerpen en linken naar verschillende instanties.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt