Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in Duitsland en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door uw werkgever in Duitsland uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt u dan in een ander land.

Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd blijft in uw eigen land en dat uw werkgever de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) nodig die uw werkgever aanvraagt.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u bent uitgezonden.

Voorwaarden detachering werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in uw werkland sociaal verzekerd;
 • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
 • Uw loon wordt door deze werkgever doorbetaald;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 24 maanden;
 • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega;
 • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten in uw woonland uit.

Voorwaarden detachering zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
 • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
 • U oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Aanvraag A1

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kan voor vertrek de werkgever, of u als zelfstandige, een detacheringsverklaring A1 aanvragen. De aanvraag moet elektronisch via SV-Net als werkgever of als zelfstandige worden gedaan.

Hebt u een A1-verklaring nodig omdat uw werknemer of u als zelfstandige in 2 of meer landen werkzaam bent? Dan vraagt u deze verklaring aan bij de DVKA.

Loonbelasting bij detachering

Wordt u vanuit Duitsland door uw Duitse werkgever gedetacheerd naar Nederland, dan bent u in principe in Nederland belastingplichtig. Uw werkgever moet zich dan aanmelden bij de Nederlandse belastingdienst als werkgever. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

Belastingverdrag Nederland Duitsland

Wordt u uitgezonden naar Nederland voor een klus en deze duurt niet langer dan 183 dagen in een 12-maandstermijn en u voert deze werkzaamheden niet uit voor een vestiging van dezelfde werkgever in Nederland, dan blijft u in Duitsland belastingplichtig.

Uitzending binnen concern

Als u uitgezonden wordt om werkzaamheden uit te voeren namens of ten laste van een vestiging van uw werkgever in Nederland, dan geldt de 183-regeling niet en bent u vanaf de eerste dag belastingplichtig in Nederland. Uw werkgever kan dan met de Nederlandse vestiging hierover afspraken maken dat deze vestiging in Nederland de loonbelasting afdraagt.

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

Wat als u voor een Nederlandse werkgever werkt

Als u door uw Nederlandse werkgever wordt gedetacheerd om in een andere land tijdelijk te werken, gelden dezelfde regels als hiervoor beschreven. Er is een uitzondering voor de aanvraag van de detacheringsverklaring. Deze moet worden aangevraagd door de werkgever bij de SVB in Nederland.

Workation

Als een werknemer om privéredenen gedetacheerd wil worden naar een andere EU-staat, bijvoorbeeld omdat hij zijn vakantie wil verlengen (zogenaamde “workation”), dan kan dat ook als aan de andere voorwaarden voor een detachering is voldaan. Het is belangrijk dat de werkgever instemt met het tijdelijke werk in het buitenland.

Belangrijk is ook dat als het werk in het buitenland niet tijdelijk, maar regelmatig is, er geen sprake meer is van detachering, maar van werk in meerdere landen.

Aanmelding detachering in Nederland

Sinds 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen zich aanmelden als ze tijdelijk een dienst verrichten in Nederland, terwijl hun zetel in het buitenland is.

Bent u een in Belgie of Duitsland gevestigde werkgever die

 • met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst of opdracht uit te voeren;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers tijdelijk detacheert naar een vestiging van hetzelfde bedrijf of concern in Nederland; of
 • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

Dan moet u dit personeel aanmelden via postedworkers.eu.

De dienstontvanger, ook wel uw opdrachtgever, is degene voor wie u aan het werk gaat en met wie u een contract heeft, moet uw aanmelding controleren. 

Zelfstandigen

Bent u zelfstandige en werkzaam in een van de volgende sectoren? Dan bent u áltijd verplicht zich te melden:

 • bouw;
 • schoonmaak;
 • voedingsindustrie;
 • metaal;
 • zorg;
 • glazenwasserij;
 • land- en tuinbouw.

Een volledig overzicht van de sectoren waarvoor u een melding moet doen, vindt u hier. Werkt u in geen van deze sectoren, dan hoeft u uw werkzaamheden in Nederland niet te melden.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt