Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in Nederland en wordt tijdelijk (maximaal 24 maanden) door uw werkgever in Nederland uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt u dan in een ander land. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de periode van detachering te verlengen tot maximaal 5 jaar.

Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd blijft in uw eigen land en dat uw werkgever de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) nodig die uw werkgever aanvraagt.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u bent uitgezonden.

Voorwaarden detachering werknemer

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering ten minste 1 maand  in uw woonland sociaal verzekerd;
 • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
 • Uw loon wordt door uw werkgever doorbetaald;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 24 maanden;
 • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega;
 • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in Nederland.

Voorwaarden detachering zelfstandige

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in uw woonland ten minste 2 maanden sociaal verzekerd;
 • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 24 maanden;
 • U oefent substantiële activiteiten in uw woonland uit;
 • U oefent dezelfde activiteiten uit in uw werkland.

Aanvraag detacheringsverklaring (A1)

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kan voor aanvang van de detachering, de werkgever of u als zelfstandige, een detacheringsverklaring A1 aanvragen.

Deze verklaring moet u als werkgever of als zelfstandige zelf elektronisch aanvragen bij de SVB

Workation

Als een werknemer om privéredenen gedetacheerd wil worden naar een andere EU-staat, bijvoorbeeld omdat hij zijn vakantie wil verlengen (zogenaamde “workation”), dan kan dat ook als aan de andere voorwaarden voor een detachering is voldaan. Het is belangrijk dat de werkgever instemt met het tijdelijke werk in het buitenland.

Belangrijk is ook dat als het werk in het buitenland niet tijdelijk maar regelmatig is, er geen sprake meer is van detachering, maar van werken in meerdere landen.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken. Ook kunt u gebruik maken van de spreekuren i.s.m. de SVB. 

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt