Zorgverzekering

In België bestaat de verplichting zich tegen ziektekosten te verzekeren. Wanneer u in België sociaal verzekerd bent, moet u een Belgische ziektekostenverzekering afsluiten. Om ook in Duitsland een beroep op de medische zorg te kunnen doen, moet u zich eveneens in Duitsland tegen ziektekosten verzekeren. Daarvoor heeft u het formulier S-1 (E 106) nodig, dat u bij uw Belgische ziektekostenverzekering verkrijgt.

U kunt in België en in Duitsland aanspraak maken op medische hulp. De kosten voor een medische behandeling worden vergoed – zoals in het land, waarin u die behandeling ondergaat, gebruikelijk is.

U vindt hier een lijst van alle Belgische ziektekostenverzekeringen, waarbij u zich kunt aanmelden.

Gezinsleden:

Voor zoverre uw partner en/of uw kinderen in Duitsland zelf wettelijk tegen ziektekosten zijn verzekerd, blijft deze verzekeringsplicht bestaan.

Zijn uw partner en/of uw kinderen niet wettelijk verplicht verzekerd in Duitsland, dan zijn zij in België mede verzekerd. Dat betekent, dat uw Duitse ziektekostenverzekering uw Belgische ziektekostenverzekering ervan op de hoogte stelt, welke gezinsleden in België mede verzekerd zijn. Uw gezinsleden kunnen dan ook op medische zorg in België en Duitsland aanspraak maken. Zij betalen dan geen bijdragen meer aan de Duitse ziektekostenverzekering.

Kosten:

De bijdragen voor de basisziektekostenverzekering worden direct op uw loon ingehouden. Deze zijn inbegrepen in de in totaal 13,07% bijdragen aan de sociale zekerheid. Bij de meeste ziektekostenverzekeringen is het ook verplicht, een aanvullende verzekering af te sluiten, waarvoor de premie tussen € 13,00 en € 15,00 per maand bedraagt.

Wanneer u die aanvullende verzekering niet wenst, dan kunt u zich verzekeren bij een hulpverzekering (HKIV, CAAMI, HZIV)

Naast deze verplichte verzekeringen kunt u zich ook vrijwillig voor een ziekenhuisbehandeling verzekeren. De kosten daarvoor zijn individueel verschillend.

Naast de ziektekostenverzekering bestaat in Vlaanderen een verplichte zorgverzekering vanaf de leeftijd van 26 jaar. Deze intervenieert in kosten voor bepaalde niet-medische zorg.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt