Langdurige zorg in Nederland

Als u in Duitsland woont en in Nederland bij een zorgverzekeraar verzekerd bent, of u bent meeverzekerd met uw partner die in Nederland werkt via het formulier S1 (E106) bij een Duitse Krankenkasse, dan kunt u behalve van de Zorgverzekeringswet ook gebruikmaken van de Wlz (Wet langdurige zorg) in Nederland. Deze wet dekt de bijzondere ziektekosten, onder andere:

  • verpleging in een ziekenhuis of sanatorium als het verblijf langer dan een jaar duurt
  • verpleging in een verpleeghuis
  • verpleging in een inrichting voor zintuiglijk gehandicapten

Om voor zorg uit de Wlz in Nederland in aanmerking te komen kunt u zelf een aanvraag hiervoor indienen, meestal verloopt de aanvraag hiervoor via een arts of specialist in Nederland.

Meer informatie, alle nodige formulieren en uitleg hierover vindt u op de website van CIZ: www.ciz.nl

Na de indicatie

Voor verdragsverzekerden die in Duitsland wonen en zorg in Nederland willen gebruiken geeft Zilveren Kruis informatie op hun website. Daar wordt beschreven welke hulp vergoed wordt. Als u wilt weten of u recht hebt op een aanspraak of dat u zelf moet bijbetalen, dan kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR APELDOORN

gbr@zilverenkruis.nl
www.zilverenkruis.nl/naarnederland
+31 33 445 68 70

Wonen in Duitsland, niet verzekerd in Nederland

Als u in Duitsland woont en gebruik wilt maken van de Nederlandse Wlz en niet verzekerd bent in Nederland of via het CAK geen gebruik kunt maken van de Nederlandse zorg, krijgt u te maken met een wachttijd. Deze wachttijd is afhankelijk van de tijd die u niet verzekerd bent geweest. In principe is de wachttijd een maand voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest, met een maximum van 12 maanden. Bent u in Duitsland verplicht of vrijwillig verzekerd bij een Krankenkasse, dan hebt u geen wachttijd, maar moet u wel eerst naar Nederland verhuizen.

Samenloop gemeentelijke regelingen

U moet er rekening mee houden dat als een bepaalde regeling door de Nederlandse gemeente wordt uitgevoerd, u hiervoor niet in aanmerking komt als u in Duitsland woont. Nederlandse gemeenten voeren verschillende regelingen uit die ook samenhangen met langdurige zorg, waardoor voor u misschien Duitse regelingen belangrijker worden.

 
 

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt