Ziekmelden

In deze animatiefilm krijgt u uitleg in het Duits over de regelingen als u in Duitsland woont en in Nederland werkt en ziek wordt.

Ziekmelden bij de werkgever gebeurt in Nederland op een andere manier dan in Duitsland. Het verschil in regels heeft onder andere te maken met de loondoorbetalingsverplichting van Nederlandse werkgevers. Zij zijn wettelijk verplicht minimaal 70% van het laatstverdiende loon tot maximaal 104 weken door te betalen. Bij cao kan een aanvulling geregeld zijn.

Als uw dienstverband tijdens uw ziekte eindigt, betaalt UWV vaak een ziektewetuitkering. Dit geldt ook als u met een uitzendcontract in Nederland werkt. Er zijn ook uitzendbureau’s die het loon bij ziekte doorbetalen.

Procedure ziekmelden bij werkgever

Als u ziek bent, bel dan eerst met uw werkgever en houdt u aan de afspraken die u met hem/haar maakt. Meestal zal de werkgever zijn Arbodienst inschakelen om uw situatie te bespreken en uw re-integratie te begeleiden. U kunt tevens naar uw huisarts gaan.

Krijgt u een Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (“gelber Schein” / arbeidsongeschiktheidsverklaring) van uw huisarts of specialist? Lever deze dan in bij uw werkgever of zijn Arbodienst.

Ziektewetuitkering van UWV?

De arts van UWV beoordeelt of u ziek bent en een uitkering kunt ontvangen. U ontvangt hiervoor een oproep om bij de arts te verschijnen, het kan ook zijn dat er telefonisch contact met u wordt opgenomen.

Krijgt u een Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (“gelber Schein” / arbeidsongeschiktheidsverklaring) van uw huisarts of specialist en u ontvangt een ziekengelduitkering van UWV? Lever de Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dan in bij het UVW. Om het recht op een uitkering vast te stellen, heeft het UVW de ziekmelding nodig.

Vermeld altijd uw Burgerservicenummer (BSN) op dit formulier.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt