Ziekmelden

In dit filmpje krijgt u uitleg hoe u zich moet ziekmelden als u in Duitsland werkt en hoe het dan financieel verder gaat.

Als u in Duitsland werkt en u wordt ziek of u krijgt een ongeval op uw werk, dan betaalt uw Duitse werkgever uw volledige loon de eerste 6 weken door. Een voorwaarde voor deze loondoorbetaling is dat u na 3 dagen ziekte kunt aantonen dat u niet in staat bent te werken. De procedure voor werknemers die in Nederland wonen is anders dan voor de inwoners van Duitsland. U moet u ook ziekmelden bij UWV (stappenplan zie hieronder). Laat uw werkgever weten dat deze procedure anders is, omdat dit anders arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. Meer informatie over uw inkomen (loondoorbetaling en ziekengeld) vindt u hier.

Als u na 6 weken nog ziek bent ontvangt geen loondoorbetaling meer maar Krankengeld (letterlijk vertaald: ziekengeld) van uw duitse Krankenkasse. Dit Krankengeld is ongeveer 70% van het nettoloon voordat u ziek werd.

Stappenplan ziekmelding

Als u ziek wordt, neem dan de volgende stappen:

  • Meldt u ziek bij uw werkgever op uw eerste ziektedag. Geef hierbij uw verzekeringsnummer van uw Krankenkasse door. Werkt u via een Zeitarbeitsfirma, dan meldt u zich ook daar ziek.
  • Meldt u telefonisch ziek bij UWV (088 – 898 92 94). UWV zal telefonisch contact met u opnemen en uw ziekmelding opnemen.

Geef daarbij de volgende gegevens door:

  • uw burgerservicenummer
  • uw eerste ziektedag
  • de oorzaak van uw ziekte
  • uw verzekeringsnummer (staat op het kaartje van uw Krankenkasse)
  • naam en adres van uw Duitse Krankenkasse.

UWV zal telefonisch contact met u opnemen of u oproepen voor een gesprek en de ziekmelding elektronisch doorgeven aan uw Krankenkasse. U ontvangt van UWV een bevestiging van uw ziekmelding, deze kunt u aan uw werkgever overhandigen ter bevestiging dat u ziek bent.

De elektronische ziekmelding door UWV komt in de plaats van de zogenaamde Arbeitsunfähigkeitsbestätigung (ook wel gelber Schein of Krankenschein genoemd) of de elektronische ziekmelding door een Duitse arts aan de Krankenkasse.

  • Let op: Houdt er rekening mee dat uw werkgever in ieder geval op uw derde ziektedag de formulieren in zijn bezit moet hebben. Meestal is dit ook in uw arbeidscontract opgenomen.

Unfallversicherung

Als u in loondienst bent, heeft uw werkgever een Unfallversicherung (ongevallenverzekering). Als u een bedrijfsongeval krijgt of tijdens het woon-werkverkeer een ongeval krijgt, geef dit dan direct door aan uw werkgever, de zorgverlener en aan UWV. Mogelijk komt de Unfallversicherung dan in de plaats van de Krankenversicherung als het gaat om ziektekosten, ziekengeld en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Arbeidsongeschiktheid

Het duitse Krankengeld wordt gedurende maximaal 72 weken betaald. Als u na 78 weken ziekte (6 weken loondoorbetaling + 72 weken Krankengeld) niet kunt werken, kunt u een Erwerbsminderungsrente (pensioen wegens arbeidsongeschiktheid) aanvragen bij de Deutsche Rentenversicherung.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt