Werken, arbeidsrecht, loon en meer

Wanneer u voor het eerst in Duitsland gaat werken, kunnen een aantal dingen voor u veranderen. Zo krijgt u bijvoorbeeld te maken met een ander belastingsysteem, de Duitse sociale zekerheid en een andere arbeidscultuur. Ook krijgt u te maken met een ander arbeidsrecht.

Behalve uw maandelijkse salaris hebt u in Duitsland meestal geen recht op vakantiegeld of een eindejaarspremie, maar er zijn uitzonderingen.

Onder ´arbeidsrecht´ vindt u informatie over arbeidscontracten, opzegtermijnen, proeftijd en minimumloon. Het Duitse arbeidsrecht kent de mogelijkheid om een werknemer tijdens ziekte te ontslaan. Een loonstrook in Duitsland ziet er anders uit dan een Belgische loonstrook.

CAO (Tarifverträge)

Duitsland kent een heel ander systeem van CAO´s (Tarifverträge) als de Belgische paritaire Committee’s. Veel werkgevers in Duitsland vallen niet onder een CAO. Vraag daarom na bij uw werkgever of er een CAO van toepassing is.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt