Ziektekostenverzekering

België kent een verplicht ziekenfondsstelsel. Als u in België sociaal verzekerd bent moet u een Belgische ziekenfondsverzekering afsluiten. Om ook in Nederland gebruik te kunnen maken van medische zorg moet u zich bij de CZ in Nederland melden voor een verdragspolis. Hiervoor hebt u een formulier S1 (E106) nodig dat u op kunt vragen bij uw Belgische ziekenfonds.

U hebt recht op Belgische en Nederlandse medische zorg. De kosten van de medische zorg worden vergoed zoals het in het land gebruikelijk is waar u de medische zorg heeft gebruikt.

Hier vindt u een lijst van de Belgische ziekenfondsen waarbij u zich kunt aansluiten.

Gezinsleden

Als uw partner en/of kinderen in Nederland zelf verplicht verzekerd zijn tegen ziektekosten, blijft dit zo.

Zijn uw partner en/of uw kinderen niet verplicht verzekerd in Nederland dan zijn ze meeverzekerd ten laste van België. De regelgeving in uw woonstaat is daarvoor leidend.  CZ beoordeelt wie als meeverzekerd gezinslid wordt aangemerkt en laat uw Belgische ziekenfonds weten welke gezinsleden meeverzekerd zijn ten laste van België. CZ vult dit in op het S1 formulier. Uw gezinsleden hebben dan ook recht op medische zorg in België en in Nederland. Zij betalen dan niet meer de premies aan de CZ.

Kosten

De bijdrage bestaat uit een procentuele bijdrage voor de basisverzekering (Ziv-bijdrage) dat door de werkgever van uw loon wordt ingehouden. (Dit is een onderdeel van de 13,07% die voor sociale premies wordt ingehouden op het loon)

Aan de meeste Belgische ziekenfondsen betaalt u daarnaast het zogenaamde lidgeld. Dit is een bedrag van ongeveer €13,- tot € 15 per maand. Wenst u geen lidgeld te betalen kunt u overstappen naar het ziekenfonds naar openbaar recht, de Hulpkas (HZIV, CAAMI, HKIV).

Naast de verplichte verzekering kunt u ook op vrijwillige basis een hospitalisatieverzekering afsluiten. De kosten hiervan zijn verschillend per persoon en verzekeraar. Meer informatie over de hospitalisatieverzekering via onderstaande link.

Naast de ziektekostenverzekering bestaat in Vlaanderen de verplichting voor personen van 25 jaar of ouder zich aan te sluiten bij verzekering van de Vlaamse gemeenschap. Dit noemt men de Vlaamse Sociale Bescherming en is een verzekering voor een tegemoetkoming in de kosten van bepaalde niet-medische zorg voor zorgbehoevende personen. De bijdrage hiervoor bedraagt € 54,- per jaar.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt