Pensioenen

Ouderdomspensioen

Als u een baan aanneemt in Duitsland, bent u in Duitsland verzekerd voor de opbouw van een pensioen. Anders dan in Belgie, kent Duitsland één systeem voor een pensioen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de verzekeringstijden. In Duitsland geldt dus: hoe hoger het loon, hoe beter het pensioen. Indien u zowel in Belgie als in Duitsland pensioen opgebouwd heeft, krijgt u een ouderdomspensioen uit beide landen. 

Overlevingspensioen

Bij overlijden heeft de nabestaande recht op een Hinterbliebenenrente (overlevingspensioen). Dit kan eventueel worden aangevuld met een Belgisch overlevingspensioen.

Invaliditeitsuitkering

Wanneer u in Duitsland werkt, wordt ook de aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen in Duitsland opgebouwd. Dit kan betekenen dat als u nog maar korte tijd in Duitsland werkt, dit pensioen nog laag is. Als u ook in Belgie hebt gewerkt, kan er onder voorwaarden ook in Belgie nog recht zijn op een gedeeltelijke Invaliditeitsuitkering.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt