Loon / salaris

Het is lastig om Belgische en Duitse salarissen te vergelijken. Er is een verschil in belastingen die worden ingehouden en de premies sociale verzekeringen zijn ook verschillend.

Voorbeeld Duitse loonstrook

  

Monatsgehalt

2.500,00 €

Rentenversicherung (RV)

232,50 €

Arbeitslosenversicherung (AV)

32,50 €

Krankenversicherung (KV)

222,50 €

Pflegeversicherung (PV)

57,50 €

Lohnsteuer

222,67 €

Netto

1.727,33 €

Hierbij is uitgegaan van de volgende gegevens:

  • Het betreft iemand die ongehuwd is of gehuwd met partner die inkomsten van een bepaalde hoogte in België heeft (Steuerklasse 1)
  • De werknemer hoeft in Duitsland geen Kirchensteuer te betalen, dit is alleen voor inwoners van Duitsland
  • De werknemer is in Duitsland verplicht (of vrijwillig) wettelijk verzekerd tegen ziektekosten
  • Let op! In dit voorbeeld is de vermindering van 8% op de loonbelasting nog niet erin meegenomen, welke regeling opgenomen is in het dubbelbelastingverdrag. Dit omdat in Belgie nog gemeentebelasting over het Duits inkomen berekend wordt. 

Een gehuwde, wiens Belgische inkomen met dat van zijn partner onder een bepaalde grens (2023 € 10.800)  komt, kan in een andere Steuerklasse worden ingedeeld, namelijk in Steuerklasse 3. Dit houdt in dat het nettosalaris per maand hoger uitvalt. U moet er rekening mee houden dat de indeling in de Steuerklassen alleen de voorheffing voor de definitieve loonbelasting in Duitsland is. Als achteraf blijkt dat de indeling niet juist was, moet er met terugvorderingen rekening worden gehouden. Laat u vooraf informeren door de medewerkers van het GrensInfoPunt of door het Finanzamt (Team GWO).

Behalve Lohnsteuer moet u ook Solidaritätszuschlag betalen. Dit is een extra belastingtoeslag om de eenwording van Duitsland te financieren. Vanaf 2021 betaalt men geen solidariteitstoeslag meer als de totale belasting in dat jaar minder is dan 16.956 € bij een enkele aangifte en 33.912 € bij een gezamenlijke belastingaangifte.

De premies die worden ingehouden voor de sociale verzekeringen zijn aanzienlijk hoger dan de premies die in België worden ingehouden.  Circa 20% in Duitsland t.o.v. 13,08% in België.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt