Vrijwillige verzekering partner ouderdomspensioen AOW

De werknemer die in Duitsland woont en in Nederland werkt, is verplicht verzekerd voor het ouderdomspensioen AOW. Dit is een individueel wettelijk pensioen. Mocht de werknemer overlijden, dan heeft de partner geen aanspraak op dit ouderdomspensioen. De partner kan in Nederland een vrijwillige verzekering voor het ouderdomspensioen (AOW) afsluiten. Hieraan zitten wel voorwaarden:

  • De vrijwillige verzekering moet worden afgesloten binnen een jaar nadat de grensarbeider in Nederland is gaan werken.
  • De partners moeten gehuwd zijn.
  • De partner mag niet in een verplichte pensioenverzekering in Duitsland deelnemen.
  • De verzekering kan alleen afgesloten worden gedurende de periode dat de grensganger in Nederland verzekerd is.
  • Bij pensionering van de grensganger stopt de vrijwillige verzekering van de partner.

Gaan u en uw partner trouwen nadat u bent begonnen als grensganger te werken? Dan kan de (huwelijks)partner zich binnen een jaar na de huwelijkssluiting vrijwillig verzekeren. Uw partner moet ook aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen.

Meestal kunt u zich voor maximaal 10 jaar vrijwillig verzekeren. Er zijn uitzonderingen. Neem daarvoor contact op met de SVB.

Het is ook mogelijk om u vrijwillig te verzekeren voor een Anw-uitkering (nabestaandenuitkering). Dit moet apart verzekerd worden, tevens via de SVB. Mocht de partner bij overlijden van de grensganger een Anw-uitkering uit Nederland ontvangen, dan kan de vrijwillige verzekering voor de AOW doorlopen ondanks het eventuele verstrijken van de 10-jaarstermijn.

Kosten vrijwillige verzekering AOW

De vrijwillige verzekering voor de AOW is niet gratis, hiervoor moet premie worden betaald. Deze premie is afhankelijk van de inkomsten. De premie op jaarbasis bedraagt in 2023 minimaal € 558 en maximaal € 5.588. Bij een inkomen van de partner tot ongeveer € 9.000,- bruto per jaar moet de minimumpremie worden betaald. Heeft de partner veel hogere inkomsten, laat u dan adviseren of het wel zinvol is een vrijwillige verzekering af te sluiten door een adviseur van het GrensInfoPunt.

Informatie en aanvragen vrijwillige verzekering AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u informatie vinden over de vrijwillige verzekering en hoe de premie berekend wordt: www.svb.nl

U kunt het aanvraagformulier voor de vrijwillige verzekering hier vinden: aanvragen vrijwillige verzekering AOW

Uiteraard kunt u ook terecht bij de adviseurs van het GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt