Ziektekosten

Wettelijke en private ziektekostenverzekering (zorgverzekering) 

Als u in Duitsland werkt, bent u tegen ziektekosten in Duitsland verzekerd. Duitsland heeft verschillende soorten ziektekostenverzekeringen: Duitsland kent een wettelijke (verplicht of vrijwillig) of een private ziektekostenverzekeringen. In de wettelijke ziektekostenverzekering kan men verplicht of vrijwillig verzekerd zijn. Als werknemer bent u verplicht verzekerd als uw brutoloon niet meer is dan € 69.300,- per jaar (2024). Als uw loon hoger is, dan kunt u kiezen tussen een vrijwillig verplichte verzekering bij een Krankenkasse of een particuliere verzekering. 

Het nadeel aan een particuliere zorgverzekering is dat u geen S1-formulier ontvangt, waardoor u op grond van Europese wetgeving geen gebruik kunt maken van de gezondheidszorg in België. Het kan wel zo zijn dat de Duitse private verzekering deze kosten overneemt. Dit moet u met uw private verzekering kortsluiten.

Als u verplicht of vrijwillig verplicht verzekerd bent, moet u zich in Duitsland aanmelden bij een Krankenkasse. Hier vindt u een overzicht van de Duitse Krankenkassen (Let op: sommige werken alleen regionaal). Deze Krankenkasse zorgt voor het formulier S1. Hiermee kunt u zich aanmelden bij een mutualiteit in België voor een Belgische verzekering. Als grensarbeider kunt u dan gebruik maken van de zorg in België via deze verzekeraar. U hebt dan in België recht op dezelfde zorg als iemand die in België verzekerd is. Verschil is dat u hiervoor geen premie hoeft te betalen, naast mogelijke aanvullende verzekeringen. U kunt dan gebruik maken van de Duitse zorg, zoals het in Duitsland gebruikelijk is en van de Belgische zorg zoals het in België gebruikelijk is.

Meeverzekerde gezinsleden

Als uw partner geen eigen inkomen heeft, worden uw partner en eventuele minderjarige kinderen met u meeverzekerd in Duitsland. Ook zij krijgen dan een verzekering bij een mutualiteit in België en kunnen gebruik maken van de zorg in België. Als uw partner een eigen verzekering (eigen beroepsinkomsten maar bijvoorbeeld ook een werkloosheidsuitkering) heeft in het woonland dan zijn uw partner en kinderen alleen in België verzekerd.

Ziekengeld

De Duitse Krankenkasse betaalt ook ziekengeld als u langer dan 6 weken ziek bent. Uw werkgever betaalt de eerste 6 weken het loon door. Het ziekengeld is ongeveer 70% van het brutoloon. LET OP: als u zich particulier verzekert, dan moet u ook een ziekengeldverzekering afsluiten! Het ziekengeld in Duitsland wordt maximaal 72 weken betaald. In totaal dus 78 weken. Zelfs als uw Duits arbeidscontract in de tussentijd beëindigd wordt en u nog steeds doorlopend ziekgemeld (Krankgeschrieben) bent, wordt het ziekengeld verder uitbetaald.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt