Loon / salaris

Het is lastig om Nederlandse en Belgische salarissen te vergelijken. Er is een verschil in belastingen die worden ingehouden en de premies voor de sociale verzekeringen zijn ook verschillend. Het daadwerkelijke netto-inkomen is ook afhankelijk van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, kinderbijslag en zorgtoeslag.

Voorbeeld loonstrook

In dit voorbeeld (2023) wordt uitgegaan van een brutosalaris van € 2.500,-

Voor deze werknemer wordt geen premie voor het bedrijfspensioen ingehouden, meestal is dat wel het geval. Dat bedrag is afhankelijk van de cao die moet worden toegepast.

Loonheffing

De belangrijkste inhouding is de ‘loonheffing’. Onder dit kopje vallen de belastingen en premies volksverzekeringen. In bovenstaande loonstrook ziet u een loonheffingspost van € 437,92. Deze is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

  • loonbelasting (bedrijfsvoorheffing): € 130,83 (voor niet-inwoners van Nederland)
  • premie Wlz (zorgpremie voor langdurige zorg): € 78,83
  • Premie AOW/Anw (rustpensioen/overlevingspensioen): € 147,59

Zorgverzekering

De premie die de werknemer voor de zorgverzekering moet betalen, wordt niet ingehouden op het loon. De werknemer betaalt dit bedrag (tussen € 110,- en € 150,- per maand) zelf aan zijn Nederlandse zorgverzekeraar.

De werknemer uit het voorbeeld heeft per maand maximaal € 2032,75 (€ 2142,75 – € 110,-) vrij te besteden.

Vakantiegeld

Als werknemer heeft u recht op wettelijk vakantiegeld (8% van uw bruto jaarsalaris). In de meeste gevallen wordt dit één keer per jaar uitbetaald, meestal in mei. Bruto bedraagt het vakantiegeld in dit voorbeeld (gewerkt van mei tot mei) € 2.400,-, netto zal het ongeveer € 1.300,- bedragen.

Meer informatie over verlofdagen en vakantiegeld.

Zelf berekenen

Er zijn verschillende websites waar u zelf een loonberekening kunt maken. U geeft daarbij uw brutosalaris aan, soms in welke branche u werkt en welke cao van toepassing is. Geef verder aan dat u niet in Nederland woont.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt