Loon / salaris

Het is lastig om Nederlandse en Duitse salarissen te vergelijken. Er is een verschil in belastingen die worden ingehouden en de premies voor de sociale verzekeringen zijn ook verschillend. Het daadwerkelijke netto-inkomen is ook afhankelijk van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, Kindergeld en zorgtoeslag.

Voorbeeld loonstrook

In dit voorbeeld (2024) wordt uitgegaan van een brutosalaris van € 2.500,- voor een werknemer in de metaalindustrie.

Voor deze werknemer wordt premie voor het bedrijfspensioenfonds PME ingehouden. Naast de wettelijke AOW (premie in de loonheffing) bouwt deze werknemer ook een bedrijfspensioen op.

Loonheffing

De belangrijkste inhouding is de ‘loonheffing’. Onder dit kopje vallen de belastingen en premies volksverzekeringen. In bovenstaande loonstrook ziet u een loonheffingspost van € 241,17. Deze is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

  • loonbelasting (Lohnsteuer): € 109,92 (voor niet-inwoners van Nederland)
  • premie Wlz (Pflegegesetz): € 45,67
  • Premie AOW/Anw (gesetzliche Altersrente und Hinterbliebenenrente): € 85,58

De premie die de werknemer voor de zorgverzekering moet betalen staat niet op de loonstrook, deze moet de werknemer zelf aan zijn zorgverzekeraar betalen.

Als de werknemer in Nederland zou wonen, bedraagt de loonbelasting € 44,17. Werkt de werknemer het hele kalenderjaar in Nederland en voldoet aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, dan kan het verschil in loonbelasting via een belastingaangifte in Nederland worden teruggevraagd.

De werknemer betaalt meestal rond 1/3 van de premie voor het bedrijfspensioen, de werkgever 2/3. De werknemerspremie wordt van het brutoloon ingehouden.

Premie zorgverzekering

De premie die de werknemer voor de zorgverzekering moet betalen wordt niet ingehouden op het loon. De werknemer betaalt dit bedrag (tussen € 120,- en € 150,- per maand) zelf aan zijn Nederlandse zorgverzekeraar.

Vakantiegeld

Als werknemer heeft u recht op wettelijk vakantiegeld (8% van uw bruto jaarsalaris). In de meeste gevallen wordt dit één keer per jaar uitbetaald, meestal in mei. Bruto bedraagt het vakantiegeld in dit voorbeeld (gewerkt van mei tot mei) € 2.400,-.

Meer informatie over vakantiegeld en verlofdagen.

Zelf berekenen

Er zijn verschillende websites waar u zelf een loonberekening kunt maken. U geeft daarbij uw brutosalaris aan, soms in welke branche u werkt en welke cao van toepassing is. Geef verder aan dat u niet in Nederland woont.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt