Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in Nederland en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door uw werkgever in Nederland uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt u dan in een ander land.

Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd blijft in uw eigen land en dat uw werkgever de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) nodig die uw werkgever aanvraagt.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u bent uitgezonden.

Voorwaarden detachering werknemer

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in uw werkland sociaal verzekerd;
 • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
 • Uw loon wordt door uw werkgever doorbetaald;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd)
 • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega.
 • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in Nederland.

Voorwaarden detachering zelfstandige

 • U bent direct voorafgaand aan de detachering in uw woonland sociaal verzekerd;
 • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloos of vluchteling;
 • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
 • U oefent substantiële activiteiten in uw woonland uit;
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • u ook tijdens de periode van werken in Duitsland in Nederland premieplichtig blijft;
 • u werkzaamheden van gelijke aard in Duitsland verricht.

Aanvraag detacheringsverklaring (A1)

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kan voor vertrek de werkgever, of u als zelfstandige, een detacheringsverklaring A1 aanvragen. U vraagt de A1 bij de SVB aan.

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

Als u personeel naar Duitsland uitzendt, krijgt u te maken met de aanmeldprocedures bij Duitse instanties. Dat komt omdat er aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan, afhankelijk van het soort werk. In ieder geval moet worden voldaan aan de voorwaarden van het Duitse minimumloon. Het personeel moet worden aangemeld. Als u in de bouw werkt gelden speciale regels in verband met het toepassing van Duitse cao-regels. Wilt u personeel uitzenden naar Duitsland, dan moet u daarvoor ook een vergunning aanvragen. Kortom behoorlijk veel administratie. De SVB (Bureau voor Duitse Zaken) heeft dit in een overzichtelijke brochure verzameld.

 • Informatie van Bureau voor Duitse Zaken over het detacheren van werknemers naar Duitsland vindt u in deze brochure.
 • Informatie van het Bureau voor Duitse Zaken over welke sociale zekerheidswetgeving van toepassing is in Duits en Nederlands vindt u in deze brochure.

Belastingen bij detachering

Wordt u vanuit Nederland door uw Nederlandse werkgever gedetacheerd naar Duitsland, dan bent u in principe in Nederland belastingplichtig. U moet in Duitsland een belastingaangifte doen en belasting afdragen. Uw werkgever zal over deze periode geen loonbelasting inhouden op uw loon. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

Belastingverdrag Nederland Duitsland

Wordt u uitgezonden naar Duitsland voor een klus en deze duurt niet langer dan 183 dagen in een 12-maandstermijn en u voert deze werkzaamheden niet uit voor een vestiging van dezelfde werkgever in Duitsland, dan blijft u in Nederland belastingplichtig.

Uitzending binnen concern

Als u uitgezonden wordt om werkzaamheden uit te voeren namens of ten laste van een vestiging van uw werkgever in Duitsland, dan geldt de 183-regeling niet en bent u vanaf de eerste dag belastingplichtig in Duitsland. Uw werkgever kan dan met de Duitse vestiging hierover afspraken maken dat deze vestiging in Duitsland de loonbelasting afdraagt.

Wat als u voor een Duitse werkgever werkt

Als u door uw Duitse werkgever wordt gedetacheerd om in een andere land tijdelijk te werken, gelden dezelfde regels als hiervoor beschreven. Er is een uitzondering voor de aanvraag van de detacheringsverklaring. Deze moet worden aangevraagd door de werkgever bij uw wettelijke Krankenkasse. Bent u particulier verzekerd wordt deze door de Deutsche Rentenversicherung afgegeven.

Workation

Als een werknemer om privéredenen gedetacheerd wil worden naar een andere EU-staat, bijvoorbeeld omdat hij zijn vakantie wil verlengen (zogenaamde “workation”), dan kan dat ook als aan de andere voorwaarden voor een detachering is voldaan. Het is belangrijk dat de werkgever instemt met het tijdelijke werk in het buitenland.

Belangrijk is ook dat als het werk in het buitenland niet tijdelijk, maar regelmatig is, er geen sprake meer is van detachering, maar van werk in meerdere landen.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt