Werken en werkloosheid

Wanneer u als werknemer van Nederland uit in België werkt, betaalt u in België de premie voor de werkeloosheidsverzekering. U krijgt echter niet altijd een uitkering uit België. Van welk land uit u uw werkeloosheidsuitkering verkrijgt, hangt ervan af, of u volledig of gedeeltelijk werkeloos wordt.

Wanneer ben ik volledig werkeloos?

U bent volledig werkeloos, wanneer u helemaal niet meer in België werkt. In dat geval is de verbinding met België opgeheven. U maakt dan aanspraak op een betaling door het land waarin u gevestigd bent, d.w.z. op een werkloosheiduitkering uit Nederland.

Wanneer u eraan twijfelt, of er nog een binding aan het land, waarin u werkt bestaat, neemt u dan contact met een grensinformatiepunt op.

Wanneer ben ik gedeeltelijk werkeloos?

U bent gedeeltelijk werkeloos wanneer u nog gedeeltelijk in België werkzaam bent. Dit kan,maar hoeft niet betrekking op dezelfde werkgever te hebben. De binding aan België blijft in een dergelijk geval bestaan. Hierbij kan het om meerdere situaties gaan. U heeft dan aanspraak op een betaling door het land, waarin u werkzaam bent, d.w.z. op een werkeloosheidsuitkering uit België. Dat is bij voorbeeld het geval bij werktijdverkorting of “slechtweer“.

Een persoonlijk advies krijgt u in ons Grensinformatiepunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt